107,6 FM

25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, przypadający 25 listopada, upamiętnia opozycjonistki z Dominikany zamordowane w 1960 roku. Dzień został ustanowiony w 1999 r. Według danych policji, w ub. roku prawie 75 proc. osób, które były ofiarami przemocy w Polsce, to kobiety.

"Zjawisko przemocy wobec kobiet, niestety ciągle stanowi istotny fragment przestępczości" - podkreśla dr Grzegorz Skrobotowicz z Katedry Postępowania Karnego KUL.

Formy oraz sposoby dopuszczania się czynów karalnych, w których ofiarą jest kobieta, mogą być różne. Dokonywane są one głównie przez mężczyzn, chociaż przestępczość kobiet wobec kobiet, także jest odnotowywana w policyjnych statystykach. Przemoc zasadniczo przybiera postać fizyczną, w tym o charakterze seksualnym, oraz psychiczną.

Według danych policyjnych, w ubiegłym roku prawie 75 proc. osób, które mogły zostać dotknięte jakąś formą przemocy w Polsce, stanowiły kobiety. "Przemoc wobec kobiet, popełniana niejednokrotnie w +zaciszu czterech ścian+ często pozostaje nieuchwytna, ponieważ ofiary - kobiety, boją się zgłosić tego faktu na policję lub do prokuratury" - mówi dr Skrobotowicz.

Wykładowca KUL podkreśla, że okres pandemii COVID-19 nie zmniejszył skali zjawiska. Przywołując raport UN Women, sporządzony na podstawie danych z 13 krajów, wskazał, że aż 2 na 3 kobiety zetknęły się osobiście lub też znają kobietę, która doznała jakiejś formy przemocy. Równocześnie tylko 1 z 10 kobiet zadeklarowała, że zgłosi fakt przemocy organom ścigania.

Jako powody takiej postawy ekspert z KUL wymienia np. uzależnienie finansowe od sprawcy i związaną z nim obawę o samodzielne poradzenie sobie w życiu. "Walka ze zjawiskiem dopuszczania się jakichkolwiek form przemocy wobec kobiet powinna nieustannie stanowić przedmiot zainteresowania zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i polityków, mających realny i bezpośredni wpływ na kształtowanie się polityki karnej" - dodaje dr Skrobotowicz.

Data Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet upamiętnia opozycjonistki z Dominikany, siostry Mirabal, zamordowane na polecenie dyktatora Rafaela Trujillo 25 listopada 1960 roku. Dzień ten został ustanowiony w 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, inicjatywę poparła także Unia Europejska.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama