107,6 FM

21.11.2021| Królestwo moje nie jest z tego świata

Inne są reguły gry, inne standardy, inny sposób sprawowania władzy, inne jej zewnętrzne przejawy... Jak więc rozpoznać i przyjąć królowanie Jezusa? O tym mówią siostra dr hab. Joanna Nowińska, dr Maria Miduch, ks dr Leszek Makówka.

Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.- czytamy w Księdze Daniela. Siostra dr hab. Joanna Nowińska wyjaśnia o kim pisał starotestamentalny autor i jaki jest kontekst powstania księgi.

Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. - zanim pojawią się w Apokalipsie św. Jana obrazy zagłady Bóg przekonuje nas o swojej miłości i pokazuje nam nasze miejsce jesteśmy "królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego".

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» - dr Maria Miduch zastanawia się w jakim języku rozmawia Piłat z Jezusem. Może rozmawiali przez tłumacza?

Z ks. dr. Leszkiem Makówką odwiedzamy gotycki kościół św. Jakuba w Małujowicach. W latach 60. XIV wieku powstały w nim bogate polichromie wczesnogotyckie o tematyce staro- i nowotestamentowej, wykonane przez artystę ze szkoły praskiej. Na łuku tęczowym widzimy Chrystusa Króla przedstawionego wg. ewangelicznego opisu rozmowy z Piłatem. Zatrzymujemy się też przed wizją Sądu Ostatecznego.

 

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Słowo daję

Słowo daję  

Warto wrócić do fragmentów Biblii czytanych na niedzielnej Mszy Świętej. Warto spotkać ludzi, dla których Biblia jest życiową  i naukową pasją! Warto przeżyć niedzielę w rytmie Bożego Słowa!
Rozmowy z dr hab. siostrą Joanną Nowińską, refleksje ks. dr. hab. Wojciecha Węgrzyniaka, spotkanie przy stole z dr Marią Miduch i opowieści o żydowskich i chrześcijańskich świętach, wreszcie podróże szlakiem architektury sakralnej i inspirujących dzieł sztuki, na które wyruszymy  razem z  ks. dr. Leszkiem Makówką - Dominika Szczawińska zapraszam w każdą niedzielę po godzinie 11.00.