107,6 FM

28.11.2021 | Adwent - czas radosnego oczekiwania, czy nawrócenia?

Trwoga narodów, ludzie mdlejący ze strachu i wizje zagłady z jednej strony, z drugiej wezwanie do radości, bo Bóg wypełnia swoje obietnice, a wszystkie Jego obietnice są dobre. Do czego na początku Adwentu zachęca nas Słowo Boże mówią siostra dr hab. Joanna Nowińska, dr Maria Miduch i ks. dr Leszek Makówka.

 

Tak mówi Pan: Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu - siostra Joanna Nowińska wyjaśnia, że pomyślną zapowiedzią jest nadejście Bożej sprawiedliwości. Jeśli ta perspektywa napełnia nas obawą, warto posłuchać, czym różni się sprawiedliwość Boża od ludzkiej i co oznacza, że jesteśmy usprawiedliwieni.

-Aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi - tymi słowami modli się św. Paweł za adresatów listu, Tesaloniczan. Czy poprzeczka nie jest zawieszona za wysoko? Co znaczy nienaganna świętość wobec Boga?

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym - z dr Marią Miduch rozmawiamy o tym, czym jest gotowość na spotkanie z Panem.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask - ten fragment dzisiejszej ewangelii jest impulsem dla nas by przyjrzeć się bliżej obrazowi Hieronima Boscha "Siedem grzechów głównych". Ks. dr Leszek Makówka wskazuje na postać Jezusa, którego ludzie pogrążeni w grzechu nie zauważają.

 

 

 

 

 

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Słowo daję

Słowo daję  

Warto wrócić do fragmentów Biblii czytanych na niedzielnej Mszy Świętej. Warto spotkać ludzi, dla których Biblia jest życiową  i naukową pasją! Warto przeżyć niedzielę w rytmie Bożego Słowa!
Rozmowy z dr hab. siostrą Joanną Nowińską, refleksje ks. dr. hab. Wojciecha Węgrzyniaka, spotkanie przy stole z dr Marią Miduch i opowieści o żydowskich i chrześcijańskich świętach, wreszcie podróże szlakiem architektury sakralnej i inspirujących dzieł sztuki, na które wyruszymy  razem z  ks. dr. Leszkiem Makówką - Dominika Szczawińska zapraszam w każdą niedzielę po godzinie 11.00.