107,6 FM

Synod w archidiecezji. Spotkanie koordynatorów na WTL

Jak postrzegam dziś Kościół katolicki (ten mój parafialny, diecezjalny, lokalny, wspólnotowy)? To jedno z trzech proponowanych pytań w czasie obrad.

Koordynatorzy dekanalni, ich zastępcy i pomocnicy, czyli zespoły, które będą animować obrady w dekanatach, spotkali się na Wydziale Teologicznym UŚ. Celem było wypracowanie wspólnej formuły obrad oraz sposobu opracowywania ich efektów.

Ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej i jednocześnie koordynator zespołu synodalnego w archidiecezji, przypomniał uczestnikom najważniejsze myśli papieża Franciszka, które mogą być inspiracją w obradach. – Dziękuję za otwartość i dobre chęci. Tej drogi synodalnej będziemy się wszyscy uczyli. Droga ze swojej natury ma charaktery otwarty, więc chodzi o to, byśmy jak sugeruje papież Franciszek, przyjęli pewną mentalność synodalną. W opinii Ojca Świętego to jest jakiś sposób życia Kościoła w trzecim tysiącleciu – mówił ks. Roman Chromy. – Te nasze spotkania to jest mała część rzeczywistości kościelnej, która rozciąga się na kontynenty a potem ostatecznie ma być w jakiś sposób zredagowana i przeniesiona na grunt Watykanu, aby pomóc Ojcu Świętemu w rozeznaniu miejsca, roli Kościoła, znaczenia każdego z nas w świecie i we wspólnocie – dodał.

W spotkaniu uczestniczył również Aleksander Bańka, delegat Kościoła polskiego na rozpoczęcie synodu w Rzymie i jednocześnie członek zespołu synodalnego koordynującego prace w archidiecezji. Zaproponował on uczestnikom optymalny schemat spotkania, które można przeprowadzić najpierw na poziomie dekanalnym, a później parafialnym i wspólnotowym. Podkreślił, że najważniejszą kwestią jest tutaj samo spotkanie i otwarcie się na drugiego człowieka, „nie co, ale jak”. – Nie chodzi tu o efekt końcowy, bardziej o styl spotkania, zaproszenie jak najszerszego grona ludzi – akcentował A. Bańka. Zauważył, że praca, którą obecnie proponuje papież Franciszek, może pozwolić na zbudowanie płaszczyzn dialogu ze światem, który będzie coraz bardziej koniecznym elementem. Przekonywał, że zachodzące obecnie procesy społeczne implikują postawę braterstwa, w której ewangelizacja jest punktem dojścia. Jednocześnie synod ma być odwróceniem tendencji atomizacji Kościoła, który dzieli się na ruchy i frakcje, zamyka w „bańkach”, odcinając od dialogu z innymi.

Prof. Bańka zaproponował również schemat spotkania, które w głównej mierze opiera się na trzech zasadniczych pytaniach. – To są tylko propozycje, jeżeli czujecie, że w waszych parafiach czy środowiskach trzeba je postawić inaczej, zróbcie to – zachęcał. – Pamiętajcie, że odpowiedzi to nie ma być „lanie wody”. Dlatego warto pytania zadać czy wysłać wcześniej, żeby każdy miał szanse je przemyśleć. Pilnujcie rygoru czasowego, który zakontraktujecie z uczestnikami spotkania. Warto też ustalić, że wypowiedzi nie mogą odnosić się i poprawiać wypowiedzi poprzednika. Aby takie spotkanie przeprowadzić sprawnie, grupy muszą liczyć maksymalnie 12 – 15 osób – instruował.

Zgodnie z założonym planem działania, do ferii zespoły odpowiedzialne za dekanaty mają zorganizować obrady, które później będą odbywać się w parafiach. Przewidziane są także wysłuchania środowiskowe czy w grupach formacyjnych. Informacje m.in. odnośnie sposobu organizowania spotkań można znaleźć na stronie archidiecezji katowickiej, w zakładce "Synod o synodalności". Tam również będą wstawiane filmy instruktażowe oraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama