107,6 FM

13.12.2021 | Różne formy przemocy rodzinnej, jedna pomoc

Różne formy przemocy rodzinnej. Historia mężczyzny - ofiary przemocy domowej ze strony swojej żony. O pomocy terapeutycznej i finansowej, jaką uzyskał z Funduszu Sprawiedliwości on i jego jego dzieci.

Cz.1.:

Cz.2.:

 

13.12.2021 | Różne formy przemocy rodzinnej, jedna pomoc

 

 

 

 

« 1 »

Sprawiedliwe historie

Sprawiedliwe historie  

„Sprawiedliwe historie” to cykl audycji poświęconych prawom osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz pomocy, jaką im zapewnia Fundusz Sprawiedliwości.
Zapraszamy do wysłuchania świadectw ludzi, którzy uzyskali odpowiednią pomoc dzięki Funduszowi Sprawiedliwości. To prawdziwe historie ze sprawiedliwym zakończeniem.
Emisja audycji od 9 listopada do 14 grudnia o godz. 17.10, powtórki o godz. 22.50.