107,6 FM

Komentarz do "protokołu"

Właśnie ukazał się komentarz do dekretu KEP z 2019 r. o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi.

Mało która dziedzina prawa kanonicznego cieszy się tak szerokim zainteresowaniem, jak prawo małżeńskie. Związane jest to, rzecz jasna, z powszechnością sakramentu małżeństwa. Wokół norm dotyczących tak samego sakramentu, jak i przygotowania do niego, narasta wiele nieporozumień powodowanych często niewiedzą i obiegowymi opiniami powielanymi w mediach. Tym bardziej należy cieszyć się z ukazania się na rynku nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu „Praktycznego komentarza” do „Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego”. Komentarz ten – uwzględniający stan prawny obowiązujący na dzień 8.12.2021 r. – trafia w dniu dzisiejszym do rąk czytelników, zwłaszcza – jak należy się spodziewać – duszpasterzy, opracowany przez profesorów prawa kanonicznego i jednocześnie praktyków sądownictwa kościelnego księży profesorów Leszka Adamowicza z Lublina i Piotra Majera z Krakowa. Komentarz do poszczególnych artykułów wspomnianego dekretu – opublikowanego 26 listopada 2019 r. w „Aktach Konferencji Episkopatu Polski” – zamieszczony jest bezpośrednio pod ich treścią, sam zaś tekst artykułów wyróżniono czcionką pogrubioną, jak zazwyczaj robi się to w tego typu opracowaniach. Do komentarza dodano również bibliografię zawierającą najważniejsze źródła prawa kościelnego i państwowego oraz wybraną i wykorzystaną przez komentujących literaturę przedmiotu.

Na uwagę zasługuje duszpasterski, a nie tylko jurydyczny, charakter wydanego właśnie w Sandomierzu komentarza. Autorzy podkreślają przede wszystkim osobisty charakter tej rozmowy, dotyczącej tak ważnych aspektów życia człowieka. Piszą na przykład: „Jeśli duszpasterz dostrzega, że jakieś pytanie jest dla nupturienta niezrozumiałe, albo potrzebuje szerszego wyjaśnienia zagadnienia, którego pytanie dotyczy, powinien to uczynić w przystępnej formie, a same pytania w razie potrzeby trzeba odpowiednio zmodyfikować i uzupełnić. Oczywiście wymaga to, by sam duszpasterz miał wystarczającą znajomość kanonicznego prawa małżeńskiego” (komentarz do artykułu 3). „Komentarz” zawiera również kompendium podstawowych informacji przydatnych w razie wątpliwości również dla samego spisującego protokół przedmałżeński. Ostatnią część „Komentarza” stanowią formularze, których zastosowanie będzie lub może być konieczne w trakcie rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego. Należy mieć nadzieję – podobnie jak jego autorzy – że „Komentarz” stanie się cenną pomocą w codziennej posłudze duszpasterskiej. 


Piotr Majer, Leszek Adamowicz „Praktyczny komentarz” do „Dekretu ogólnego” Konferencji Episkopatu Polski „O przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” z dnia 8 października 2019 r. 
Patronat: Rada Prawna Konferencji Episkopatu Polski. 
Stan prawny na dzień 8 grudnia 2021 r. 
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2021.

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama