107,6 FM

Artur Rycak: unijne dyrektywy wpłyną na prawo pracy w Polsce

-Przepisy Kodeksu Pracy powinny zostać dostosowane do unijnej dyrektywy o sygnalistach oraz dyrektywy work-life balance, która wpłynie m.in. na wydłużenie urlopu ojcowskiego - mówi mecenas Adam Rycak.

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii - nazywana dyrektywą o sygnalistach - obowiązuje w Polsce, choć tego prawa nie implementowano w Polsce. - Taka osoba - sygnalista - już podlega ochronie i gdyby poniosła konsekwencje przekazania informacji, może dochodzić odszkodowania od państwa, które nie wprowadziło na czas odpowiednich przepisów do porządku prawnego - wyjaśnia mecenas Rycak. Gość Radia eM zwraca też uwagę na konieczność zmiany języka - sygnalista, to w języku polskim donosiciel, a celem jest to, by osoba zgłaszająca nieprawidłowości działała dla dobra innych i była bezpieczna.

Kolejna istotna Unijna dyrektywa - zwana work-life balance - ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy przez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Dyrektywa przewiduje indywidualne prawa związane z: urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim i urlopem opiekuńczym oraz elastyczną organizacją pracy dla pracowników będących rodzicami lub dla opiekunów. Nowe regulacje  zawierają wiele rozwiązań dotyczących uprawnień rodzicielskich, np. w zakresie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i elastycznej organizacji czasu pracy. Część z nich - jak np. 10-dniowy urlop ojcowski z okazji narodzin dziecka - funkcjonuje już w polskim ustawodawstwie. Znaczącą zmianą będzie rozszerzenie i wydłużenie urlopu tylko dla ojców.

W Rozmowie poranka także wyjaśnienia nowych regulacji pobierania zasiłku chorobowego.  Po zmianach do 182 dniowego okresu zasiłkowego będą wliczane wszystkie poprzednie niezdolności do pracy, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni. Okres zasiłkowy to okres niezdolności do pracy, za który osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu przysługuje zasiłek chorobowy. Aktualnie maksymalny okres zasiłkowy wynosi 182 dni, natomiast jeśli przyczyną choroby jest gruźlica albo niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, wówczas okres zasiłkowy wynosi 270 dni Obecnie zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosi co do zasady 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Od nowego roku miesięczny zasiłek chorobowy będzie przysługiwał w wysokości 80.

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..