107,6 FM

Mjanma: biskupi wezwali do ułatwienia pomocy humanitarnej

O ułatwienie pomocy humanitarnej, poszanowanie życia ludzkiego, podejmowanie działań na rzecz sprawiedliwości, pokoju i pojednania zaapelowali biskupi katoliccy Mjanmy. W dniach 11-14 stycznia spotkali się oni na sesji plenarnej w Rangunie.

W komunikacie opublikowanym po zebraniu biskupi zapewnili, że „opowiadają się po stronie sprawiedliwości, pokoju i pojednania” i „usilnie wzywają wszystkich zaangażowanych do ułatwienia dostępu pomocy humanitarnej do cierpiących i przesiedlonych, aby zapewnić im podstawową pomoc humanitarną". Godność ludzka i prawo do życia nigdy nie mogą być narażone na szwank. Zdecydowanie wzywamy do poszanowania życia, poszanowania świętości miejsc kultu, nienaruszalności szpitali i szkół. Wszyscy ci, którzy starają się pomagać ludziom, muszą być chronieni” – czytamy w apelu.

W minionych tygodniach kraj ten doświadczył niebezpiecznej eskalacji przemocy i ataków zbrojnych. „Konferencja Biskupów Katolickich Mjanmy jest głęboko zasmucona obecną sytuacją w kraju i wyraża zaniepokojenie z powodu narastającej spirali zagrożeń dla życia i bezpieczeństwa niewinnych ludzi, zwłaszcza osób wewnętrznie przesiedlonych, dzieci, kobiet, osób starszych i chorych na terenach objętych konfliktem, niezależnie od rasy czy wyznania. Tysiące uciekają, miliony głodują” - napisali biskupi.

Wyrazili oni wdzięczność wszystkim kapłanom i osobom konsekrowanym, zaangażowanym w towarzyszenie i pomoc osobom uciekającym przed sytuacjami niebezpiecznymi. Na przykład w katedrze w mieście Loikaw diecezja udziela gościny i schronienia 200 przesiedleńcom, z których większość stanowią kobiety, dzieci, osoby starsze i chore. „Konferencja Biskupów Katolickich Mjanmy mocno wierzy, że «wszystko jest możliwe u Boga». Gorąco zachęcamy wszystkie nasze diecezje katolickie do promowania pokoju w naszym kraju poprzez wszelkie możliwe wysiłki, szczególnie poprzez modlitwę. Poprzez nasze duszpasterskie towarzyszenie będziemy nieść pocieszenie w potrzebie. Nasza posługa dotrze do każdej osoby w tym kraju bez względu na rasę czy religię” – stwierdza episkopat.

Od 1 lutego 2021 r., dnia zamachu stanu, w liczącej 54 mln mieszkańców Mjanmie zginęło ponad 1400 osób, w tym co najmniej 50 dzieci, a ponad 10 000 osób zostało aresztowanych. Są wśród nich księża katoliccy i pastorzy protestanccy.

Niemal 90 proc. ludności kraju wyznaje buddyzm, a chrześcijanie stanowią niecałe 7 proc. Większość z nich to baptyści. Katolików jest około 700 tys. (o. 1,4 proc. ludności)

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama