107,6 FM

16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana wśród lauretów nagród Benemerenti Ordynariatu Polowego

16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. króla Kazimierza Jagiellończyka, Żandarmeria Wojskowa i Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach - to laureaci tegorocznej nagrody Benemerenti przyznawanej przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Wręczenie wyróżnień odbyło się w sobotę w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Z powodu pandemii w uroczystości wzięli udział jedynie odznaczeni.

Kapituła uhonorowała 16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną im. króla Kazimierza Jagiellończyka za "ofiarną służbę polskiemu społeczeństwu, za trwanie na straży suwerenności i nienaruszalności granic, za zaangażowanie w umacnianie pokoju w ramach misji poza granicami państwa".

W laudacji Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego gen. bryg. abp Józef Guzdek oświadczył, że służba w szeregach 16 Dywizji Zmechanizowanej, "jest dziś zaszczytem i wyjątkową odpowiedzialnością".

Zwrócił uwagę, że żołnierze trwają w gotowości na posterunku mimo ogromnego obciążenia psychicznego, presji społecznej, aktów agresji z drugiej strony granicy. Jak zaznaczył - "dzięki nim miejscowa ludność w pasie przygranicznym z Białorusią czuje się bezpiecznie".

Odbierając wyróżnienie gen. dyw. Krzysztof Radomski podkreślił, że żołnierze wypełniają swoją misję w myśl dewizy "Bóg, Honor, Ojczyzna". Przyznał, że służba na granicy polsko-białoruskiej nie jest łatwa, ale wykonywana jest z zaszczytem.

Gen. dyw. Radomski podziękował jednocześnie abp Guzdkowi za jego obecność wśród żołnierzy w codziennej służbie.

Żandarmerię Wojskową kapituła uhonorowała za "trwanie na straży uczciwości i wierności prawu w szeregach polskiej armii, aktywny udział w systemie reagowania kryzysowego" oraz "troskę o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli".

W laudacji Administrator Apostolski zwrócił uwagę, że formacja swoimi tradycjami sięga czasów powstania listopadowego i dwudziestolecia międzywojennego. Wskazał, że obecnie szkarłatne berety prowadzą m.in. "działania antyterrorystyczne w ramach elitarnych oddziałów specjalnych i wzorowo wywiązują się z licznych zobowiązań międzynarodowych". Dodał, że funkcjonariusze ŻW "od niemal dwóch lat, wraz z innymi służbami, podejmują działania zmierzające do zatrzymania pandemii COVID-19".

Życzył, by nie tracili determinacji w walce ze złem i nadal troszczyli się o przestrzeganie prawa.

Odbierając wyróżnienie zastępca komendanta głównego ŻW gen. bryg. Robert Jędrychowski podziękował za współpracę z Ordynariatem Polowym Wojska Polskiego.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach otrzymało nagrodę za "ofiarną służbę niewidomym i słabowidzącym", "prowadzenie nowoczesnych placówek edukacyjnych i rehabilitacyjnych" oraz "owocną współpracę osób świeckich i konsekrowanych".

W laudacji Administrator Apostolski gen. bryg. abp Guzdek nazwał pracowników Towarzystwa "ludźmi Ewangelii", "którzy łączą wiarę i rozum oraz wybitne kompetencje w służbie drugiemu człowiekowi". Zaznaczył, że dzięki ich zaangażowaniu "niewidomi i słabowidzący stają się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa". "Są tu przygotowywani do samodzielności, do pracy, która przyniesie im utrzymanie, a także do realizacji pasji i marzeń" - wskazał abp Guzdek.

Odbierając wyróżnienie prezes Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Paweł Kacprzyk powiedział, że wyróżnianie dla towarzystwa jest potwierdzeniem, że to, co Towarzystwo robi jest ważne i potrzebne dla dobra wspólnego.

Laureaci otrzymali dyplomy i szklane statuetki, które przedstawiają warszawską katedrę polową Wojska Polskiego, oraz medale Milito pro Christo (walczę dla Chrystusa), przyznawane za "dawanie świadectwa i zabieganie o to, aby duch Chrystusowy przemieniał duszę narodu oraz kształtował postawy społeczne ludzi polskiej ziemi".

Przebieg gali można było śledzić na stronach internetowych Ordynariatu Polowego WP.

Nagrody Benemerenti (dobrze zasłużonym) Ordynariat Polowy Wojska Polskiego przyznaje od 1995 roku osobom i instytucjom, które dają świadectwo najwyższych wartości, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość. W 2001 r. biskup polowy Sławoj Leszek Głódź ustanowił medal Ordynariatu Polowego Milito pro Christo, przyznawany osobom, które się zasłużyły dla duszpasterstwa wojskowego.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama