107,6 FM

Lublin: Historia księdza żydowskiego pochodzenia tematem spotkania w Dniu Judaizmu

Historia ks. infułata Grzegorza Pawłowskiego, który urodził się jako Jakub Hersz Griner w rodzinie zamojskich Żydów będzie jednym z tematów spotkania w ramach lubelskich obchodów Dnia Judaizmu. Głównym celem obchodów jest pogłębienie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

Grzegorz Pawłowski urodził się w 1931 r. jako Jakub Hersz Griner w rodzinie zamojskich Żydów. W czasie II wojny światowej jego najbliżsi krewni - ojciec, matka i dwie siostry - zostali zamordowani przez Niemców. On sam ukrywał się przed okupantami dzięki pomocy polskich rodzin. Po wojnie przebywał w sierocińcu sióstr benedyktynek. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, a 20 kwietnia 1958 r. przyjął święcenia kapłańskie. Ks. infułat Grzegorz Pawłowski zmarł w ubiegłym roku w Izraelu, gdzie od 1970 r. był duszpasterzem Polonii. Został pochowany na cmentarzu żydowskim w Izbicy.

Historia ks. infułata Grzegorza Pawłowskiego będzie jednym z tematów spotkania, które odbędzie się w poniedziałek z okazji lubelskich obchodów Dnia Judaizmu. Podczas spotkania odczytany zostanie fragment nowej książki ks. Pawłowskiego pt. "Mesjasz i jego wyznawcy".

"Książkę, która jest komentarzem biblijno-archeologicznym do tekstów Ewangelii i Dziejów Apostolskich, opublikuje wydawnictwo +Gaudium+. Opisuje ona życie Jezusa, jego uczniów oraz wspólnoty pierwotnego Kościoła, ale także jest świadectwem wiary Żyda, który uwierzył w Ewangelię i został katolickim kapłanem" - zaznaczyła zastępca rzecznika prasowego KUL Monika Stojowska.

Wydarzenie rozpocznie się w poniedziałek o godz. 18 w formule online na platformie Zoom (Meeting ID: 819 6073 4751 Passcode: 940029). W spotkaniu uczestniczyć będą m.in. dyrektor Archidiecezjalnego Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie ks. dr Tomasz Adamczyk, metropolita lubelski ks. dr hab. Stanisław Budzik, a także rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Podczas wydarzenia będzie można wysłuchać wykładu rabina Gminy Żydowskiej Benei Tikva w Buenos Aires prof. Abrahama Skórki, który będzie poświęcony dialogowi żydowsko-katolickiemu. Rabin wspólnie z biskupem pomocniczym seniorem Archidiecezji Lubelskiej Mieczysławem Cisło poprowadzi też modlitwę o pokój. Na zakończenie lubelskich obchodów Dnia Judaizmu wygłoszona zostanie także modlitwa Jana Pawła II w intencji narodu żydowskiego.

Dzień Judaizmu został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i jest obchodzony corocznie 17 stycznia - w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Myśl przewodnia tegorocznych obchodów "Moje myśli nie są myślami waszymi" została oparta na słowach z 55. rozdziału księgi proroka Izajasza. Celem obchodów jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii.

W tym roku centralne obchody Dnia Judaizmu odbędą się w poniedziałek w Poznaniu, gdzie zaplanowano m.in. wspólną modlitwą chrześcijan i Żydów oraz otwarcie Izby Pamięci rabina Akivy Egera. Odbędzie się też nabożeństwo biblijne "Moje myśli nie są myślami waszymi", któremu będzie przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak. Komentarz chrześcijański wygłosi metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, natomiast żydowski - naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Zostaną również wręczone Nagrody "Menora Dialogu" przyznawane przez Stowarzyszenie Coexist i Fundację Signum.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama