107,6 FM

Urszula Bauer: liczymy na partnerską współpracę

-Jestem bardzo zadowolona, że Sejm zaakceptował propozycje zmian w ustawie Prawo oświatowe - mówi śląska kurator oświaty Urszula Bauer.

13 stycznia 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe wzmacniającą rolę kuratora oświaty. Zmienione mają też zostać zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych.

-Te przepisy będą wzmacniały rolę rodziców w szkole, rolę rady pedagogicznej, będą chroniły dyrektora i powodowały, że nasze relacje z organem prowadzącym będą partnerskie - podkreśla śląska kurator oświaty. Zgodnie z nowelizacją, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

W Rozmowie poranka Urszula Bauer wyjaśnia, jakie instrumentarium otrzyma kurator oświaty, by wymóc na dyrektorze, aby stwierdzane w czasie kontroli zalecenia zostały respektowane. Porusza też kwestię przechodzenia na naukę zdalną, nie tylko w przypadkach związanych z pandemią Covid-19.

Śląska kurator oświaty zwraca uwagę na to, że nauczyciele zdali egzamin z nauczania w dynamicznych warunkach pandemii. Pytana, jak wzmacniać prestiż nauczyciela wskazuje na sytuację, kiedy sami nauczyciele swoimi wyborami nie budują zaufania, jak np. w czasie strajków. Wskazuje także na konieczność podwyżek - zmiany w zakresie wynagrodzeń mają nastąpić we wrześniu 2022 roku.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..