107,6 FM

Abp Skworc: „nie” dla jakiejkolwiek formy wojny

– „Nie” dla jakiejkolwiek formy wojny – zaapelował abp Wiktor Skworc podczas nabożeństwa w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w Bazylice oo. franciszkanów św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach. Do wspólnej modlitwy w tej intencji zachęcił wszystkich ochrzczonych i ludzi dobrej woli.

W swym słowie metropolita katowicki zwrócił uwagę na szeroki kontekst tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i jego wymowne hasło „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Wskazał na trwający w Kościele katolicki Synod o synodalności i niestabilną sytuację polityczną we wschodniej części Europy.

Odwołując się do dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Synodalność w życiu i misji Kościoła” podkreślił, że „synodalna droga Ludu Bożego okazuje się być szkołą życia, w której nabywa się etosu niezbędnego do praktykowania dialogu ze wszystkimi bez irenizmu i kompromisów (…). Kościół jest wezwany do ukazywania, że katolickość, która go charakteryzuje, i synodalność, w której się wyraża, są zaczynem jedności w różnorodności i komunii w wolności. Jest to wkład o fundamentalnym znaczeniu, jaki życie i synodalne nawrócenie Ludu Bożego może wnieść w promowanie kultury spotkania i solidarności, szacunku i dialogu, włączenia i integracji, wdzięczności i bezinteresowności”. Za Franciszkiem powtórzył, że „wspólne wędrowanie jest konstytutywną drogą Kościoła; kodem, który pozwala interpretować rzeczywistość oczami i sercem Bożym; warunkiem naśladowania Pana Jezusa i bycia sługami życia w naszej zranionej epoce”.

– Nie ma w Katowicach bardziej odpowiedniego miejsca do refleksji nad tym tematem jak właśnie to miejsce, gdzie od ponad stulecia (1908) budowana jest, inspirowana dziełem św. Franciszka z Asyżu, szopka ilustrująca betlejemskie wydarzenie – mówił metropolita katowicki przywołując hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – „ Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon” ( Mt 2,29). – Tu, każdego roku przybywali ekumenicznie chrześcijanie należący do różnych Kościołów, aby oddać Mu pokłon – dodał.

Abp Skworc zaznaczył, że najpilniejszym obszarem wspólnego działania wszystkich ochrzczonych jest obecnie sprawa pokoju na świecie. – Dziś nie ma bardziej potrzebnej formy oddania pokłonu Zbawicielowi jak zdecydowane zaangażowanie się w sprawę zagrożonego właśnie na Wschodzie pokoju – stwierdził. Wskazał na papieskie apele o pokój: Piusa X, Jana XXIII, Jana Pawła II i Franciszka oraz innych przedstawicieli Kościołów i religii. – Dziś (…) potrzeba modlitwy i wołania wszystkich ochrzczonych, ze wszystkich Kościołów, aby pokój został zachowany jako dar Boży i podstawowe prawo człowieka – apelował metropolita katowicki. Przekonywał, że jest modlitwa o pokój jest powinnością i „poniekąd specjalnością” wszystkich chrześcijan. – Budujmy codzienną szeroką modlitewną koalicję prawosławnych i grekokatolików, ewangelików, katolików i wszystkich ochrzczonych, koalicję modlitwy oraz działania wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli – zachęcał. – Oby chrześcijanie przynależący do różnych Kościołów i  mieszkający w różnych krajach przekazali politykom jasny sygnał, zdecydowane „nie” dla jakiejkolwiek formy wojny; „nie” dla przelewu bratniej – spuentował.

Metropolita katowicki podkreślił, że „że w każdej epoce pokój jest zarówno darem Bożym, jak i owocem wspólnego zaangażowania”. Przywołując nauczanie Franciszka stwierdził, że istnieje „architektura pokoju, w której uczestniczą różne instytucje społeczne, i istnieje rzemiosło pokoju, które angażuje każdego z nas osobiście”. Prosił, by – „w budowaniu bardziej pokojowego świata: począwszy od własnego serca, poprzez relacje w rodzinie, społeczeństwie i środowisku, aż po relacje między narodami i między państwami” – współdziałali wszyscy”.

Nabożeństwo w rzymskokatolickiej Bazylice oo. franciszkanów św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP było centralnym punktem obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Archidiecezji Katowickiej. Nabożeństwu przewodniczył abp Wiktor Skworc. Kazanie wygłosił bp Marian Niemiec, duchowny luterański, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego i przewodniczący śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama