107,6 FM

Katolicy w Polsce i na świecie modlili się o pokój na Ukrainie

Katolicy w Polsce i na świecie modlili się 26 tycznia w intencji pokoju na Ukrainie. O taką modlitwę i post poprosił w niedzielę papież Franciszek. Wobec Kościoła w Polsce apel ten ponowił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski prosząc, by 26 stycznia był dniem modlitwy i postu w intencji naszego wschodniego sąsiada.

O inicjatywie Franciszka przypominali w specjalnych apelach biskupi poszczególnych diecezji, m.in. biskup radomski Marek Solarczyk, który zachęcając wiernych do modlitwy i postu przesłał też proboszczom do duszpasterskiego wykorzystania tekst opublikowanego 24 stycznia Apelu biskupów Polski i Ukrainy o modlitwę i rozmowy pokojowe. Słowo biskupów polskich i ukraińskich rozesłano też do wszystkich parafii archidiecezji lubelskiej.

Do włączenia się w Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie i na Świecie wezwał też wiernych Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk. - Modlitwa o pokój jest silniejsza od wszelkiej broni- napisał w swoim orędziu. Podobne wezwanie skierowali metropolita kijowski i całej Ukrainy Epifaniusz, zwierzchnik Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU) oraz baptyści.

Dziś podczas audiencji ogólnej w Watykanie papież sam modlił się i zaprosił wszystkich do modlitwy za Ukrainę. „Proszę: nigdy wojny!” – mówił.

Ks. Michał Machnio, który jest kapłanem diecezji radomskiej, pracującym obecnie na Ukrainie, w parafii św. Ignacego Loyoli w miejscowości Kołomyja w archidiecezji lwowskiej opowiada, że każdego dnia ludzie modlą się tam o pokój. Organizowane są nabożeństwa w kościołach. - Zanosimy modlitwy do Boga o pokój dla Ukrainy. Trzeba, abyśmy zjednoczyli się w tym dążeniu. Modlitwa czyni cuda, przemienia najtrudniejsze momenty naszego życia. Ona może odmienić los ukraińskiej ziemi, która jest nasiąknięta strachem przed zbrojnym konfliktem– mówił Radiu Plus Radom.

Mamy wrażenie, że całe piekło staje przeciwko Ukrainie – powiedział abp Eugeniusz Popowicz, który 26 stycznia przewodniczył modlitwie o pokój w greckokatolickim soborze archikatedralnym w Przemyślu. Metropolita przemysko-warszawski zachęcał, aby nie tracić ducha, ale we wszystkim zdać się na Pana Boga, bo On jest silniejszy od mocarzy tego świata.

Nabożeństwo z Litanią do Wszystkich Świętych w archikatedrze w Przemyślu odbywało się w łączności z całym Kościołem greckokatolickim na świecie w ramach sztafety modlitewnej. Poszczególne diecezje przewodniczyły modlitwie w poszczególnych godzinach między 9.00 a 21.00 (czasu kijowskiego). Transmisja odbywała się na kanale zhyve.tv. Łańcuch żywej modlitwy połączył Kijów, Melbourne, Lwów, Paryż, Filadelfię, Iwano-Frankiwsk, Rzym, Zarwanicę, Przemyśl, Kramatorsk, Winnipeg i Londyn. W modlitwie w Przemyślu uczestniczył również bp senior Piotr Kryk – emerytowany egzarcha apostolski Niemiec i Skandynawii oraz księża z dekanatu przemyskiego.

Wobec „nasilającego się zgiełku wojen i konfliktów” na Jasnej Górze modlitwa o pokój i pojednanie dla świata oraz za prześladowanych chrześcijan zanoszona jest codziennie podczas Mszy św. z suplikacjami w Kaplicy Matki Bożej o 15.30. Jasnogórska Modlitwa o pokój dla świata odmawiana jest też w każdą sobotę o godz. 20.00 w Kaplicy Matki Bożej. Tajemnice różańcowe przedzielane są śpiewami Akatystu, starożytnego hymnu ku czci Matki Bożej. Ta forma modlitwy jest szczególnym połączeniem tradycji wschodniej i zachodniej. Włączył się w nią Kościół greckokatolicki z ks. Volodymyrem Shubą z dekanatu katowickiego należącego do Eparchii Wrocławsko- Koszalińskiej. W odpowiedzi na apel Franciszka szczególna modlitwa podjęta została podczas różańca w Kaplicy Matki Bożej o godz. 16.00. Można się było w nią włączyć także poprzez uczestnictwo duchowe dzięki transmisji Radia Jasna Góra i na kanale YouTube Jasnej Góry.

Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś wraz z pracownikami łódzkiej kurii modlił się w intencji pokoju na Ukrainie podczas Eucharystii celebrowanej dziś rano w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego „PIĄTKA”. Na zakończenie Mszy św. udzielił zebranym błogosławieństwa Aaronowego, w którym zawarta jest prośba o pokój.

O pokój modlono się też w wielu parafiach diecezji kieleckiej. Bp Jan Piotrowski sprawował Mszę św. w tej intencji bazylice kieleckiej. Eucharystia w intencji pokoju, zwłaszcza na Ukrainie, sprawowana też była, z licznym udziałem wiernych, w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. W tej intencji odprawiono też nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Modlono się też m.in. w parafii w Wiślicy czy Przemienia-Pańskiego w Kielcach – Białogonie, gdzie księża podjęli także post w tej intencji. Jak poinformował z kolei ks. dr Andrzej Jankoski, proboszcz w Działoszycach, modlitwa o pokój na świecie i na Ukrainie jest sprawowana regularnie, podobnie jak post.

Eucharystii w intencji pokoju sprawowanej w bazylice archikatedralnej w Przemyślu przewodniczył metropolita przemyski abp Adam Szal. - Chrystus proponuje, abyśmy nasz pokój oparli na potędze miłości, na słowie Bożym, na przekazie Ewangelii świętej. Pokój Boży nie jest zaprowadzony siłą – mówił. Na zakończenie Mszy św. odmówiona została modlitwa św. Jana Pawła II o pokój.

Wieczorną Mszę św. w intencji pokoju odprawił w gliwickiej katedrze bp Jan Kopiec. W homilii przypomniał jedno z Ośmiu Błogosławieństw: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Prosił też, by przejąć się apelem papieża Franciszka. Podkreślił, że każdy powinien rozpocząć wprowadzanie pokoju od odmiany własnego serca, bo to sprawia, że wprowadzamy pokój w otaczającym nas świecie.

W odpowiedzi na apel Ojca Świętego i na wezwanie polskich i ukraińskich duchownych Rycerze Kolumba w Polsce podjęli specjalną akcję modlitewną „Most Jedności i Braterstwa w modlitwie” polegającą na zjednoczeniu się w modlitwie, wraz ze swymi rodzinami, 26 stycznia o godz. 21 – w godzinie Apelu Jasnogórskiego. W modlitwę o tej samej godzinie – ze względu na różnice czasu, o godz. 15 – włączyli się też Rycerze Kolumba w USA.

Również w Rosji katolicy łączyli się dziś w modlitwie o pokój na Ukrainie. W liście napisanym w imieniu rosyjskich biskupów katolickich i jako przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Paolo Pezzi zwrócił się do wszystkich proboszczów, wiernych i wspólnot zakonnych w tym kraju o "poważne potraktowanie" zaproszenia papieża Franciszka do modlitwy o pokój na Ukrainie.

Do apelu papieża Franciszka przyłączyli się również biskupi Unii Europejskiej. W imieniu Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), jej przewodniczący kardynał Jean-Claude Hollerich wyraził wielkie zaniepokojenie z powodu narastającego napięcia, wyraził solidarność z braćmi i siostrami na Ukrainie i wezwał społeczność międzynarodową do zaangażowania na rzecz pokoju.

O modlitwę za Ukrainę apelowali też m.in. biskupi z USA.

« 1 »
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama