107,6 FM

Portal "wydziału zagranicznego" Patriarchatu Moskiewskiego rozszerza działalność

Do dotychczasowych wersji: podstawowej rosyjskiej i dodatkowej angielskiej dojdą kolejne.

 Wydział Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS) rozszerzy z dniem 1 lutego swoją aktywność w zakresie pracy informacyjnej i medialnej na swym portalu www.mospat.ru . Do dotychczasowych wersji: podstawowej rosyjskiej i dodatkowej angielskiej dojdą jeszcze języki: arabski, bułgarski, francuski, grecki, gruziński, niemiecki, rumuński, serbski i włoski – łącznie ma być 12 wersji językowych.

W tych dniach pojawiła się także nowa propozycja informacyjna, a mianowicie magazyn wideo z wiadomościami ze świata prawosławnego. Na razie będzie on nadawany przede wszystkim po rosyjsku, a także po angielsku, serbsku, arabsku i grecku. Magazyn „The Orthodox View” w wersji angielskiej będzie się ukazywać dwa razy w tygodniu i będzie poświęcony wydarzeniom na świecie ważnym z perspektywy prawosławnej.

Wiadomości i inne artykuły na platformie „mospat” dotyczą działalności Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) oraz stosunków wewnątrzprawosławnych, międzychrześcijańskich i międzyreligijnych oraz „współpracy Patriarchatu Moskiewskiego z instytucjami i władzami międzyrządowymi, stowarzyszeniami społecznymi i międzyreligijnymi, pracy z rodakami za granicą, o życiu misji zagranicznych, klasztorów i diecezji RKP, jak również diecezji staroobrzędowców i stosunków RKP ze staroobrzędowcami” – zapowiedziano na stronie serwisu.

Wydział Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego powstał formalnie na mocy postanowienia Świętego Synodu RKP z 4 kwietnia 1946 i do sierpnia 2000 nosił nazwę Wydział Zewnętrznych Stosunków Kościelnych (skrót rosyjski jest taki sam – OWCS). Jest najstarszą instytucją synodalną w łonie Patriarchatu Moskiewskiego.

Pierwszym przewodniczącym nowo utworzonego organizmu był do 1960 ówczesny metropolita kruticki i kołomieński Mikołaj (Jaruszewicz), po nim w latach 1960-72 stanowisko to piastował metropolita leningradzki i nowogrodzki Nikodem (Rotow), któremu w warunkach ateistycznego reżymu sowieckiemu udało się bardzo rozwinąć i ożywić działalność Wydziału. Kolejnymi przewodniczącymi byli metropolici: kruticki i kołomieński Juwenaliusz (1972-81), miński i białoruski Filaret (1981-89) oraz smoleński i kaliningradzki Cyryl (obecny patriarcha moskiewski i całej Rusi; 1989-2009). Okres kierowania przezeń OWCS przypadł na czas przywrócenia wolności religijnej w ówczesnym ZSRR, a potem w Rosji, co pozwoliło jeszcze bardziej rozbudować tę strukturę i rozszerzyć zakres jej działania.

Od 31 marca 2009 na czele Wydziału stoi metropolita wołokołamski Hilarion (Ałfiejew).

W ramach OWCS istnieją cztery sekretariaty do spraw: stosunków międzyprawosławnych, międzychrześcijańskich, międzyreligijnych i "dalszej zagranicy" (tzn. tych państw, które nie wchodziły dawniej w skład ZSRR, trzy sektory: gospodarczy, protokołu i publikacji oraz dwie służby: prawna i komunikacji. Działają też podjednostki pomocnicze: archiwum, kancelaria, magazyn, działy maszynopisania i wysyłki.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama