107,6 FM

Historyk z IPN nowym zwierzchnikiem bożogrobców w Polsce

29 stycznia w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyła się notyfikacja dekretu nominacyjnego na urząd Zwierzchnika Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Urząd Zwierzchnika Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie objął dr Andrzej Sznajder, mianowany 18 stycznia 2022 r. przez kard. Fernando Filoniego, Wielkiego Mistrza tego Zakonu. Wręczenia dekretu dokonał kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski a zarazem Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego, jednego z dwóch (po Zakonie Maltańskim) uznawanych przez Stolicę Apostolską zakonów rycerskich istniejących w Kościele katolickim.

Jego Ekscelencja (tak tytułuje się oficjalnie zwierzchników tego Zakonu) dr Andrzej Sznajder, Kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, został przyjęty do Zakonu podczas inwestytury, która odbyła się w 2008 r. w Częstochowie.

Jest wiernym świeckim diecezji gliwickiej, zamieszkałym w parafii pw. NMP Jasnogórskiej w miejscowości Orzech, w gminie Świerklaniec k. Tarnowskich Gór. Od 2001 r. pełni posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św.

Nowy zwierzchnik Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Grobu Bożego jest historykiem i od 2014 r. dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Dr Andrzej Sznajder urodził się 16 lutego 1965 r. w Chorzowie na Górnym Śląsku. Od czternastego roku życia jest zaangażowany w działalność Ruchu Światło-Życie, a obecnie jest członkiem Rady Fundacji Światło-Życie z siedzibą w Katowicach.

Gdy w grudniu 1981 r. władze komunistyczne w Polsce wprowadziły stan wojenny, Andrzej Sznajder – jako uczeń II klasy liceum ogólnokształcącego – zaangażował się w działalność podziemnych struktur „Solidarności”. Skutkiem tego było zatrzymanie go przez Służbę Bezpieczeństwa i internowanie na okres miesiąca. Jako siedemnastolatek był wówczas najmłodszym więźniem politycznym PRL.

Działalność w podziemnych strukturach opozycji antykomunistycznej kontynuował w czasie studiów, jako kolporter wydawnictw ukazujących się poza zasięgiem cenzury. W 1989 r. zawarł sakrament małżeństwa z Jolantą Sznajder. Mają dwoje dorosłych dzieci: Jakuba (ur. w 1992 r.) i Jadwigę (ur. w 1994 r.). Od 2019 r. prowadzą w archidiecezji katowickiej, jako nauczyciele, kursy dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa, pn.: „Przed Nami Małżeństwo”.

Nowo mianowany zwierzchnik polskich dam i rycerzy Grobu Bożego jest absolwentem historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – w zakresie organizacji i zarządzania oświatą oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – studia podyplomowe w zakresie zarządzania w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej.

W 2015 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim został mu nadany stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W swoim dorobku dr Andrzej Sznajder ma ok. 50 publikacji naukowych, popularnonaukowych, recenzji oraz wystaw. Jego zainteresowania i prace badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych ze stanem wojennym w Polsce, z historią Kościoła w PRL, w szczególności – prześladowania kapłanów przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama