107,6 FM

Katowice. Słowo Metropolity Katowickiego u progu pasterskiej posługi abp. koadiutora Adriana Galbasa w Archidiecezji Katowickiej

Abp Wiktor Skworc przewodniczył Mszy św. w Katedrze Chrystusa Króla inaugurującej posługę pasterską abp. koadiutora Adriana Galbasa w Archidiecezji Katowickiej.

Publikujemy słowo Metropolity Katowickiego wygłoszone na początku Mszy świętej.

Oto pełny tekst:

Chwila jest niewątpliwie historyczna, bo oto po raz drugi w swojej niespełna 100-letniej historii Kościół katowicki otrzymuje biskupa koadiutora; dziś w osobie arcybiskupa Adriana Galbasa, uprzednio biskupa pomocniczego diecezji ełckiej, za co papieżowi Franciszkowi dziękujemy.

Arcybiskupie Koadiutorze! Przed nami ściśle określony przez prawo kanoniczne czas wspólnej drogi (razem z biskupami pomocniczymi) służby pasterskiej w szczególnym czasie obchodów 100-lecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski i duszpasterskich przygotowań do jubileuszu 100-lecia istnienia kościelnej struktury, diecezji śląskiej vel katowickiej, utworzonej dnia 28 października 1925 roku bullą Vixtum Poloniae Unitas.

W związku z tym otrzymuje Ksiądz Arcybiskup, zgodnie z prawem kanonicznym, nominację na wikariusza generalnego, w której szczegółowo zostały zapisane zadnia i obowiązki. Wśród nich – obowiązek wizytacji kanonicznych parafii, udzielania sakramentu bierzmowania oraz koordynowanie procesu synodalnego w naszej archidiecezji. Będziemy też wspólnie z Archidiecezjalną Radą Duszpasterską pracowali nad programem duszpasterskim przygotowującym do jubileuszu archidiecezji.

 

Księże Arcybiskupie Koadiutorze! Jest moja powinnością wprowadzać Cię we wszystkie sprawy Kościoła na Górnym Śląsku i w niełatwe sprawy mieszkańców naszej górnośląskiej Ojcowizny. Dlatego jutro będziemy razem w piekarski sanktuarium, gdzie pasterze Kościoła katowickiego pielgrzymują wraz z wiernymi do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, aby modlitwą i społecznym nauczaniem wyrażać troskę o dobro wspólne i głosić za Janem Pawłem II ewangelię pracy.

Pasterze Kościoła na Górnym Śląsku z duchowieństwem i wiernymi świeckimi tworzą jak to pięknie powiedziała Jan Paweł Wielki „zagłębie pracy i modlitwy”. To wspólnota – przez wieki wypracowała konkretny, oparty na Ewangelii, system wartości. Mieści się w nim również troska o nasz wspólny dom w duchu encykliki „Laudato si”, czego wyrazem była nasza – nie tylko duszpasterska - obecność w światowej konferencji klimatycznej w Katowicach, COP-24 w roku 2018.

Człowiek – jako żyjący obraz Boga – jest najważniejszy i salus animarum. W nowej, pandemicznej, inflacyjnej, pełnej zagrożeń, niepewnej i chaotycznej rzeczywistości trzeba abyśmy wracali do podstawowych, ewangelicznych wartości: porozumienia i dialogu, wzajemnej pomocy, „kultury troskliwości” – jak to ujmuje papież Franciszek. Wszystkimi relacjami powinna rządzić miłość i sprawiedliwość, którym „matkuje” Pani Piekarska, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

  1. W Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum

Successores w p. 72 czytamy: Biskup koadiutor.

Jeśli okoliczności się tego domagają, Stolica Apostolska

może mianować biskupa koadiutora (por. kan. 403 § 3). Biskup diecezjalny przyjmie go chętnie i w duchu wiary oraz zainicjuje z nim skuteczną komunię na mocy wspólnej odpowiedzialności biskupiej, budując autentyczne relacje, które dla dobra diecezji powinny być jeszcze mocniejsze i bardziej braterskie.

Biskup diecezjalny będzie ciągle miał na względzie to, że

biskup koadiutor ma prawo następstwa (por. kan. 403 § 3, stąd własne inicjatywy będzie realizował w pełnej zgodzie z nim, tak by droga dla przyszłego wykonywania posługi pasterskiej przez biskupa koadiutora pozostała w pełni otwarta”.

Właśnie w wyżej opisanym klimacie jedności i współdziałania będziemy współpracować z Arcybiskupem Koadiutorem dla dobra Kościoła na Górnym Śląsku i wraz z nim „w Duchu Świętym” szerzyć Chrystusowy pokój. Pax Christi.

Serdecznie was proszę o modlitwę w intencji arcybiskupa Adriana i przyzywam ku pomocy patronów archidiecezji katowickiej – Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, św. Jacka, św. Barbarę, św. Floriana; bł. Emila Szramka, bł. Józefa Czempiela i ostatnio beatyfikowanego ks. Jana Franciszka.

 

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama