107,6 FM

Franciszek: Niech Jubileusz roku 2025 ożywi wiarę, nadzieję i miłość

„Powierzam Tobie, drogi Bracie, odpowiedzialność za znalezienie odpowiednich form, ażeby Rok Święty mógł być przygotowany i celebrowany z intensywną wiarą, żywą nadzieją oraz czynną miłością” – napisał Ojciec Święty do arcybiskupa Rino Fisichelli. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji odpowiada za przygotowanie tego ważnego wydarzenia w życiu Kościoła.

Na wstępie papież przypomina o znaczeniu, jakie obchody jubileuszowe mają dla życia Kościoła, a zwłaszcza ostatni Wielki Jubileusz roku 2000, poprzez który św. Jan Paweł II wprowadził go w trzecie tysiąclecie, pragnąc by wszyscy chrześcijanie, przezwyciężając historyczne podziały mogli wspólnie celebrować dwa tysiące lat od Narodzenia Jezusa Chrystusa.

Franciszek przypomina też doświadczenia minionych dwóch lat, kiedy mieszkańcy całej Ziemi musieli się zmierzyć z doświadczeniem pandemii i jej skutkami w różnych dziedzinach życia. W tym kontekście stwierdza: „Mamy pełną ufność, że epidemia może być przezwyciężona, a świat może odnaleźć swój rytm relacji osobowych i życia społecznego”.

Ojciec Święty wskazuje, że „najbliższy Jubileusz winien służyć tworzeniu na nowo klimatu nadziei i zaufania jako znaku odrodzenia, którego wszyscy pilnie potrzebujemy. Z tego powodu wybrałem motto: «Pielgrzymi nadziei» - wyjaśnia. Jednocześnie zaznacza, że będzie to możliwe, jeśli potrafimy na nowo odkryć sens powszechnego braterstwa, wrażliwości na dramat biedy, dramat uchodźców zmuszonych do opuszczenia swej ojczyzny. Zachęca do połączenia wymiaru duchowego Jubileuszu, wzywającego do nawrócenia, z aspektami społecznymi.

„Powierzam Tobie, drogi Bracie, odpowiedzialność za znalezienie odpowiednich form, ażeby Rok Święty mógł być przygotowany i celebrowany z intensywną wiarą, żywą nadzieją oraz czynną miłością. Dykasteria, która krzewi nową ewangelizację, będzie potrafiła uczynić z tego momentu łaski znaczący etap dla duszpasterstwa w Kościołach lokalnych łacińskich i wschodnich, które w tychże latach są wezwane do zintensyfikowania zaangażowania synodalnego” – pisze papież do abpa Fisichelli.

Franciszek zapowiada, że wskazówki konieczne do celebracji Jubileuszu Roku 2025 znajdą się w Bulli, która zostanie opublikowana w „odpowiednim czasie”. Jednocześnie zachęca, aby rok 2024 był szczególnym czasem modlitwy, w którym serca się otworzą, aby otrzymać mnogość łask „czyniąc z «Ojcze nasz», modlitwy, której nauczył nas Jezus, program życia dla każdego swojego ucznia” – stwierdza Ojciec Święty.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama