107,6 FM

Na świecie jest coraz więcej katolików

Rośnie liczba katolików na świecie. W 2020 r. było ich już 1,360 mln, czyli 1,2 proc. więcej niż w roku poprzednim. Największy wzrost nastąpił w Azji i Afryce, a najmniejszy na kontynencie europejskim. Więcej jest diakonów stałych, mniej biskupów, księży i kleryków. Dane te pochodzą z opublikowanego właśnie Rocznika Statystycznego Kościoła (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2020).

W latach 2019-2020 liczba ochrzczonych na świecie wzrosła o 16 mln, a więc rosła proporcjonalnie wraz ze zwiększającą się światową populacją. Udział katolików w ludności świata to wciąż ok. 17,7 proc., tak jak w latach poprzednich. Jednak na poszczególnych kontynentach sytuacja różni się od globalnej. W Afryce liczba katolików wzrosła o 2,1 proc., w Azji o 1,8 proc., w Europie zaś niespełna o 0,3 proc.

Spadek liczby duchowieństwa w stosunku do liczby katolików wyraźnie pokazuje brak równowagi pomiędzy deklarowaną wiarą a zapotrzebowaniem na udział w publicznych formach jej wyznawania. W roku 2020 było aż o 69 katolików więcej na jednego kapłana niż w 2019. O 397 wzrosła za to liczba diakonów stałych, który obecnie jest na całym świecie ponad 48 tys. Na wszystkich kontynentach, zwłaszcza w Europie, znacząco zmalała liczba kandydatów do kapłaństwa. Wyjątkiem jest Afryka, tam liczba kleryków zwiększyła się o 2,8 proc.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama