107,6 FM

Papież zmienił strukturę wewnętrzną Kongregacji Nauki Wiary

Ojciec Święty postanowił, że począwszy od dnia dzisiejszego Kongregacja Nauki Wiary będzie składała się z dwóch sekcji: doktrynalnej i dyscyplinarnej, z których każda jest koordynowana przez sekretarza, wspomagającego prefekta w specyficznej dziedzinie swoich kompetencji, przy współpracy podsekretarza i odpowiednich kierowników urzędów – czytamy w opublikowanym dziś Liście Apostolskim – Motu proprio Fidem servare.

Papież wyjaśnia, że Sekcja Doktrynalna, za pośrednictwem Biura Doktrynalnego zajmuje się sprawami związanymi z promowaniem i ochroną nauki wiary i moralności. Krzewić też ma podejmowanie studiów mających na celu pogłębienie zrozumienia i przekazu wiary w służbie ewangelizacji, aby jej światło było kryterium rozumienia sensu życia, zwłaszcza w obliczu pytań stawianych przez postęp nauk i rozwój społeczeństwa.

W zakresie wiary i moralności Sekcja zatroszczy się o zbadanie dokumentów, które mają być opublikowane przez inne dykasterie Kurii Rzymskiej, jak również pism i opinii, które wydają się problematyczne dla poprawnej wiary, zachęcając do dialogu z ich autorami i proponując odpowiednie środki zaradcze, zgodnie z normami Agendi ratio in doctrinarum examine.

Sekcji Ojciec Święty powierza też tej sekcji zadanie zbadania kwestii związanych z Ordynariatami personalnymi, ustanowionymi przez Konstytucję Apostolską Anglicanorum Coetibus.

Do Sekcji Doktrynalnej należy Biuro Małżeńskie, które zostało powołane do badania, zarówno pod względem prawnym, jak i faktycznym, spraw dotyczących „privilegium fidei” (czyli rozwiązania małżeństwa osób nieochrzczonych dla dobra wiary strony, która przyjęła chrzest - tzw. przywilej pawłowy).

Natomiast Sekcja Dyscyplinarna, poprzez Biuro Dyscyplinarne, zajmuje się przestępstwami zastrzeżonymi tej Kongregacji i rozpatrywanymi przez nią dzięki jurysdykcji ustanowionego tam Najwyższego Trybunału Apostolskiego. Jej zadaniem jest przygotowanie i opracowanie procedur przewidzianych przez normy kanoniczne, aby Kongregacja w różnych swoich instancjach (Prefekt, Sekretarz, Promotor Sprawiedliwości, Kongres, Sesja Zwyczajna, Kolegium do rozpatrywania odwołań w sprawach delicta graviora) mogła promować prawidłowy wymiar sprawiedliwości.

W tym celu, Sekcja promuje odpowiednie inicjatywy formacyjne proponowane przez Kongregację ordynariuszom i prawnikom, aby sprzyjać właściwemu zrozumieniu i zastosowaniu norm kanonicznych odnoszących się do jej sfery kompetencji.

Ojciec Święty przypomina w swoim dokumencie, że Kongregacja Nauki Wiary posiada Archiwum bieżące do przechowywania i konsultowania dokumentów, które zarządza również Archiwum Historycznym dawnych Kongregacji Świętego Oficjum i Indeksu.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama