107,6 FM

Region. 170 km dróg do remontu lub budowy

Na ten cel przekaże środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Gminy i powiaty województwa śląskiego otrzymają w tym roku 151,1 mln zł dofinansowania.

Gminy i powiaty województwa śląskiego otrzymają łącznie 150,1 mln zł na realizację 114 zadań. - Dofinansowanych zostanie 36 inwestycji powiatowych i 78 gminnych. Wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych będzie 170 km dróg: 89 km powiatowych i 81 gminnych. Inwestycje obejmą jezdnie, a także chodniki, ścieżki rowerowe, pobocza, odwodnienia, oświetlenie, przejścia dla pieszych i skrzyżowania - zapowiedział wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed wręczył samorządowcom z południa województwa śląskiego promesy. W tym roku do powiatów i gmin z rejonu Bielska-Białej, Żywiecczyzny, Śląska Cieszyńskiego oraz ziemi pszczyńskiej trafi 28,6 mln na 20 zadań - 7 powiatowych i 13 gminnych. Zbudowane, przebudowane lub wyremontowane zostaną 23 km dróg: 11,4 powiatowych i 11,6 km gminnych. - Dofinansowanie z rządowego programu wynosi każdorazowo od 50 do 65 proc. wartości inwestycji. Teraz samorządy muszą podpisać umowy. Niektóre zadania są już realizowane lub ich planowanie jest bardzo zaawansowane, więc łatwo będzie wykorzystać fundusze - powiedział wiceminister Szwed.

Największa kwota, 4,73 mln zł, trafi do gminy Węgierska Górka na Żywiecczyźnie. Wójt Piotr Tyrlik powiedział, że pieniądze zostaną wykorzystane na budowę mostu w Ciścu. - Ma on dla nas strategiczne znaczenie, bo oprócz funkcji lokalnej, jest kluczowy dla drogi ekspresowej S-1 na budowanym odcinku z Węgierskiej Górki do Milówki. Zwracaliśmy się w tej sprawie o wsparcie do premiera i otrzymaliśmy je. Pieniądze będą stanowiły 55 proc. kosztów inwestycji. Po podpisaniu umowy z wojewodą ogłosimy przetarg. Most będzie gotowy w połowie 2023 r. - dodał.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama