107,6 FM

Jak to jest być „studentem janopawłowym” w Rzymie?

Na rzymskim Angelicum, wraz z początkiem października 2021 roku, wystartowały roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe JP2 Studies. Jest to unikalny na skalę światową program pozwalający zgłębić myśl i dziedzictwo intelektualne Jana Pawła II.

Jak to jest być „studentem janopawłowym” w Rzymie?   JP2 Studies (semestr I) Ks. Tomasz Podlewski

Zajęcia odbywają się w legendarnej Auli 11 – tej samej, w której Karol Wojtyła bronił swoją pracę doktorską. Wykłady prowadzą związani z papieżem i jego nauczaniem ludzie nauki, Kościoła i kultury z całego świata. „Studia Janopawłowe” prowadzone w ramach działalności Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Angelicum zostały uruchomione dzięki Fundacji Świętego Mikołaja, wydawcy Teologii Politycznej i sfinansowane przez prywatnych darczyńców z Polski (Danutę i Krzysztofa Domareckich, Jolantę i Mirosława Gruszków, Adama Krauzego, Wojciecha Piaseckiego, Dorotę i Tomasza Zdziebkowskich).

Instytut Kultury Św. Jana Pawła II, który zainaugurował działalność w setną rocznicę urodzin papieża, proponuje studentom zasadniczo dwa główne obszary: JP2 Studies oraz JP2 Lectures. Obszar pierwszy to wspomniany wyżej roczny kurs dziennych studiów podyplomowych. Aktywność druga to cykl comiesięcznych wykładów otwartych dla wszystkich chętnych.

W ramach wykładów otwartych, miniony semestr umożliwił studentom i gościom spotkania z wykładowcami takimi jak: Lord John Alderdice, Jean-Luc Marion, George Weigel i Andrea Riccardi. W świeżo rozpoczętym semestrze drugim z wykładami w ramach JP2 Lectures odwiedzą Angelicum: Carl A. Anderson, Ewa Thompson, ponownie George Weigel oraz Stanisław Grygiel. Wykłady każdorazowo dostępne są także online. Warto dodać, iż przed każdym z wykładów z cyklu JP2 Lectures studenci JP2 Studies uczestniczą w seminarium wprowadzającym, zaś po wykładzie mają możliwość odbycia indywidualnego, kameralnego spotkania z zaproszonym wykładowcą i osobistej rozmowy w ramach małej grupy.

Pierwszy semestr JP2 Studies był jednak dla studentów czasem przede wszystkim regularnych wykładów uczelnianych. Historyczną, bo pierwszą ich edycję podjęło dziesięcioro studentów: dziewięć osób (w tym trzech kapłanów) z Polski oraz jedna z Irlandii. Studenci odbywają zajęcia stacjonarnie, są pełnoprawnymi uczestnikami życia akademickiego i członkami wspólnoty uczelnianej, posiadają legitymacje studenckie Angelicum, przystępują do sesji egzaminacyjnej i zaliczają przedmioty. W minionych miesiącach studenci uczęszczali na następujące zajęcia:

•    „Jan Paweł II i filozofia” (prow.: o. dr Cezary Binkiewicz OP);
•    „Jan Paweł II i najważniejsze kwestie teologiczne” (prow.: o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP);
•    „Jan Paweł II i nauka społeczna” (prow.: prof. dr hab. Michał Gierycz);
•    „Jan Paweł II – życie, dzieło i konteksty historyczne” (prow.: prof. George Weigel).
Semestr drugi to etap następujących wykładów:
•    „Tożsamość filozoficzna Europy” (prow.: prof. Rémi Brague);
•    „Jan Paweł II i filozofia” (prow.: o. dr Cezary Binkiewicz OP);
•    „Potrzeba społeczeństwa kierującego się solidarnością” (prow.: bp prof. Rowan Williams);
•    „Jan Paweł II i najważniejsze kwestie teologiczne” (prow.: o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP);
•    „Filozofie XIX i XX wieku a kultura chrześcijańska” (prow.: prof. dr hab. Marek Cichocki);
•    „Jan Paweł II i nauka społeczna” (prow.: prof. Russell Hittinger);
•    „Hiob Karola Wojtyły: Teatr Rapsodyczny na nowo” (prow.: prof. dr hab. Jarosław Kilian);
•    „Jan Paweł II – życie, dzieło i konteksty historyczne” (prow.: prof. George Weigel).

Obok opisanych wyżej aktywności akademickich związanych z wykładami JP2 Studies oraz cyklem JP2 Lectures, studenci poświęcają czas na poznawanie duchowości i kultury samego Rzymu. Pierwszy semestr pozwolił im na integrację nowej jakości: skupioną nie tylko wokół faktu wspólnego studiowania, lecz opartą także na wspólnocie ducha, intelektu i pasji. Warto także dodać, że znaczna część uczestników programu JP2 Studies uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach duszpasterstwa akademickiego dla polskich studentów organizowanych przez ks. prał. dr. Pawła Ptasznika – rektora kościoła polskiego i duszpasterza polonii w Rzymie.

Co mówią janopawłowi studenci - czytaj na następnej stronie

« 1 2 3 4 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama