107,6 FM

Izrael: Miejsca święte jako park narodowy?

Władze odpowiadają na ostrą krytykę ze strony Kościołów chrześcijańskich dotyczącą projektu na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Zapewniono, że plany włączenia Góry Oliwnej do parku narodowego "nie będą kontynuowane bez zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron".

Zostało to ogłoszone przez Ambasadę Izraela przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie. Stwierdzono również, że "kościoły na tym terenie" zostaną "naturalnie" uwzględnione.

Izraelski Urząd ds. Przyrody i Parków (INPA) przedstawił niedawno plany powiększenia istniejącego już parku narodowego w Jerozolimie. Do tej pory park obejmuje mury Starego Miasta oraz części dolin Kidron i Hinnom, które leżą poniżej Góry Świątynnej.

Palestyńska dzielnica Silwan jest również częścią parku narodowego, który został utworzony pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. W częściach parku, które leżą po palestyńskiej stronie "zielonej linii", ciągle dochodzi do poważnych napięć między Palestyńczykami a osadnikami izraelskimi.

Teraz władze chciały również włączyć do parku narodowego Górę Oliwną, która znajduje się po drugiej stronie Doliny Kidronu, naprzeciwko Góry Świątynnej. Na Górze Oliwnej znajdują się liczne święte miejsca chrześcijaństwa, przede wszystkim Ogród Getsemani, gdzie Jezus modlił się przed pojmaniem, oraz miejsce Wniebowstąpienia. Od 1924 r. w Ogrodzie Getsemani stoi Bazylika Agonii.

Ambasada Izraela przy Stolicy Apostolskiej podkreśla w swoim oświadczeniu, że projekt parku narodowego zapewniłby również lepsze zachowanie i ochronę miejsc biblijnych. "Jest to obszar krajobrazowy o wysokiej wartości uniwersalnej, który musi być strzeżony dla przyszłych pokoleń - obszar, na którym nie wolno budować" - napisano w oświadczeniu ambasady. INPA „pragnie zapewnić najwyższy poziom ochrony tego obszaru o wartości historycznej, ekologicznej i duchowej".

W liście kilku zwierzchników Kościołów chrześcijańskich do Ministerstwa Środowiska wyrażono podejrzenie, "że różne instytucje starają się zminimalizować, by nie powiedzieć wyeliminować, wszystkie nieżydowskie cechy świętego miasta". „Izrael w rzeczywistości realizuje ideologiczną agendę pod pozorem ochrony terenów zielonych" - czytamy w liście, który cytują izraelskie media i który podpisał również franciszkański kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton.

Jak donoszą media, kopia listu została wysłana również do nuncjatury apostolskiej w Izraelu. INPA zareagowała tymczasowym wstrzymaniem prac planistycznych.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama