107,6 FM

Katowice. Wielkopostny dzień skupienia dla kapłanów

– Bóg zapłać za zrozumienie i pomoc okazywaną uchodźcom wojennym z Ukrainy – powiedział abp Wiktor Skworc do kapłanów podczas wielkopostnego dnia skupienia. W Kościele akademickim duchowni uczestniczyli we wspólnej modlitwie i wysłuchali konferencji „Kapłan-duszpasterz ekspertem życia duchowego“ ks. prof. dr. hab. Marka Chmielewskiego z KUL-u.

W kontekście pomocy uchodźcom wojennym Metropolita Katowicki przywołał postać bł. ks. Jana Franciszka Machy, który – jak stwierdził – został dany „na czas wojny, która toczy się za naszymi wschodnimi drzwiami”. – Na nowo przyjmujemy przykład życia i posługi Błogosławionego, który wymaga naszego całkowitego otwarcia na potrzeby uchodźców – mówił. – Musimy uruchomić wszelkie możliwości; wszystkie parafialne i archidiecezjalne zasoby mieszkaniowe, gdzie uchodźcy mogliby się zatrzymać, żyć; a jeśli będą tego wymagały okoliczności to i integrować – dodał.

Kapłanom dziękował za otwarte serce i życzliwość. – Wyraża się ona w udostępnieniu naszych możliwości zakwaterowania uchodźców w strukturach archidiecezjalnych, parafialnych i zakonnych oraz u wiernych świeckich. Zaistniała sytuacja jest dla nas czasem próby – zaznaczył.

Ponadto prosił, by imigrantów otoczyć wszechstronną duszpasterską troską: „musimy sobie uświadomić, że przybywają do nas ludzie brutalnie wykorzenieni, wyrwani ze swoich środowisk, osoby ochrzczone w Cerkwi, w Kościołach”. – Teraz mają okazję poznać solidarną pomoc chrześcijan i współczujące oblicze Kościoła katolickiego. Okazujmy im wiele serdeczności, sympatii i gotowości do pomocy, współczucie i delikatności – zaapelował. W celu lepszego zrozumienia kulturowo-eklezjalnego kontekstu pochodzenia uchodźców z Ukrainy, zachęcił do lektury Listu Apostolskiego „Euntes in mundum universum” św. Jana Pawła II opublikowanego z okazji 100-lecia chrztu Rusi Kijowskiej, 25 stycznia 1988 roku.

Zwrócił uwagę na wydany 28 sierpnia 1939 roku okólnik „Do duchowieństwa diecezji katowickiej i Śląska za Olzą”, w którym ówczesny biskup katowicki – Stanisław Adamski – w obliczu dramatu nadchodzącej wojny prosił kapłanów o szczególną opiekę duchową nad powierzonym im ludem: „więcej niż kiedykolwiek w tych czasach parafianie potrzebować będą Waszej opieki duchowej, od Was oczekiwać będą pociechy, otuchy, rady, do Waszego uciekać się będą doświadczenia”.

Metropolita katowicki nadmienił, że 25 lutego rozmawiał telefonicznie z pięcioma księżmi archidiecezji katowickiej pracującymi na Ukrainie (ks. Jacek Kocur; ks. Tomasz Labus, ks. Łukasz Grochla, ks. Mateusz Grochla, ks. Bartłomiej Sajdok). – Nie wyobrażają sobie opuszczenia teraz parafii, to znaczy wiernych – powiedział.

Podkreślił, że Wielki Post to czas łaski i autokorekty. Zachęcił do oczyszczenie serca w oparciu o modlitwę, jałmużnę i post. – Podejmujmy codzienną posługę ze świadomością, że jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa. Bądźmy codziennie wierni naszej misji – zakończył.

Tegoroczny wielkopostny dzień skupienia dla kapłanów zaplanowano w trzech lokalizacjach: w Katowicach (sobota, 5 marca – Kościół Akademicki); w Tychach (poniedziałek, 7 marca – Parafia bł. Karoliny) oraz Rybnik (wtorek, 8 marca, Parafia św. Jadwigi). Poza wspólną modlitwą, nabożeństwem pokutnym oraz okazją do sakramentu pokuty i pojednania duchowni wysłuchali słowa biskupa katowickiego oraz konferencji ks. prof. dr hab. Marka Chmielewskiego „Kapłan-duszpasterz ekspertem życia duchowego”.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama