107,6 FM

Boże miłosierdzie jest dla każdego

Co niedzielna Liturgia Słowa mówi o wojnie, Bożej sprawiedliwości, wrogach i miłosierdziu - o tym rozmawiamy z s. dr hab. Joanną Nowińską i z dr Marią Miduch. Ks. dr Leszek Makówka wybiera dla nas najbardziej poruszające obrazy "Powrotu syna marnotrawnego"

 

  Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską». Siostra dr hab. Joanna Nowińska wyjaśnia jak Bóg wyzwala Izraela z niewoli egipskiej równocześnie chce dobra każdego swojego dziecka, także Egipcjanina!

Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Dlaczego mimo tego, że Bóg czyni nas nowym stworzeniem, ciągle doświadczamy słabości?

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Dr Maria Miduch zachęca, by Przypowieść o synu marnotrawnym czytać razem z przypowieściami i zagubionej owcy i zagubionej drachmie. Zwraca uwagę, że młodszy syn zgubił się daleko, niczym owca z dala od domu, starszy zaś syn podobny jest do drachmy zagubionej we własnym domu.

Do poszukiwania ewangelicznego przesłania razem z Albrechtem Dürererem, Hieronimem Boschem i Rembrandtem zachęca ks. dr Leszek Makówka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Słowo daję

Słowo daję  

Warto wrócić do fragmentów Biblii czytanych na niedzielnej Mszy Świętej. Warto spotkać ludzi, dla których Biblia jest życiową  i naukową pasją! Warto przeżyć niedzielę w rytmie Bożego Słowa!
Rozmowy z dr hab. siostrą Joanną Nowińską, refleksje ks. dr. hab. Wojciecha Węgrzyniaka, spotkanie przy stole z dr Marią Miduch i opowieści o żydowskich i chrześcijańskich świętach, wreszcie podróże szlakiem architektury sakralnej i inspirujących dzieł sztuki, na które wyruszymy  razem z  ks. dr. Leszkiem Makówką - Dominika Szczawińska zapraszam w każdą niedzielę po godzinie 11.00.

Programy