107,6 FM

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w WŚSD

W kaplicy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego alumni modlili się wraz z metropolitą katowickim, wspominając kapłanów męczenników. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego przypada 29 kwietnia.

– Niech pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego przypomni nam, jaką wartością jest w życiu pokój, szczególnie w czasach niepokoju, wojny – powitał zebranych rektor WŚSD ks. Marek Panek. – Nasz patron bł. ks. Jan Macha także należy do grona męczenników wojny. Za jego wstawiennictwem chcemy prosić o pokój w sercach, który owocuje pokojem w świecie. Chcemy prosić o siły wobec wyzwań, które stają przed nami oraz o nowe, święte powołania kapłańskie – dodał.

Do postaci patrona seminarium w swoim słowie nawiązał również abp Wiktor Skworc. – Błogosławiony ks. Jan Franciszek Macha w kazaniu wygłoszonym 7 kwietnia 1940 roku w kościele pw. św. Józefa w Rudzie Śląskiej powiedział: „Najbardziej charakterystycznym znamieniem dobrego pasterza, którego Pan Jezus opisuje w swojej przypowieści, przedstawiając w niej samego siebie, jest to, że pasterz dobry zasłania samym sobą owieczki przed napastnikiem i życie swe oddaje w obronie owiec. Znać i szukać potrafi niejeden pasterz. Paść i żywić słowami – to potrafi niejeden. A iluż mamy takich, co by życie swe dali za owce swe? Takim jest dobry Pasterz Pan Jezus” – przypomniał.

Sprawując Mszę św. w Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, abp Wiktor Skworc przypomniał również unikatowe wydawnictwo „Księgę upamiętniająca kapłanów, którzy zginęli z rąk hitlerowców w czasie II wojny światowej oraz tych, którzy zostali skazani na śmierć przez reżym komunistyczny tak w czasie wojny, jak i również po jej zakończeniu, a także misjonarzy męczenników alumnów i braci zakonnych”. Powstało ono w Tarnowie w 2010 roku. Impulsem do przygotowania jego reprintu była listopadowa beatyfikacja ks. Jana Franciszka Machy. Sam męczennik jest w nim uwzględniony pod numerem 1473. – To wyjątkowe wydawnictwo zawiera imiona i nazwiska 2947 duchownych - męczenników i jest dziełem wspólnoty seminaryjnej w Tarnowie, która korzystając z dostępnych źródeł historycznych, sporządziła spis, a następnie uzyskane dane, imiona i nazwiska, przynależność do diecezji lub zgromadzenia oraz rok śmierci, przelała na papier w porządku alfabetycznym. W procesie przepisywania przez alumnów reprezentujących wszystkie roczniki studiów dochodziło z pewnością do spotkania z tymi nieznanymi męczennikami z czasów prześladowań i do głębokiej refleksji nad istotą kapłańskiej posługi, która jest wejściem na drogę wspólnoty losowej z Jezusem Chrystusem, wymagającej ofiary aż do końca, a nieraz męczeńskiej śmierci – mówił abp W. Skworc.

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w WŚSD   Na ręce rektora WŚSD ks. Marka Panka abp Wiktor Skworc przekazał reprint monografii zbierającą dane odnośnie duchownych-męczenników. Marta Sudnik-Paluch /Foto Gość

Reprint metropolita katowicki złożył na ręce rektora WŚSD ks. Marka Panka. – Dziś przekazuję wam drodzy alumni jako jeszcze jedną pamiątkę do izby pamięci bł. Jana Franciszka, patrona seminarium – zaznaczył. – Niech przypomnienie personaliów ofiar duchownych, męczenników czasu II wojny światowej i stalinizmu umocni wszystkich duchownych i tych, którzy weszli na drogę realizacji powołania, w służbie aż do końca, a przeglądających to wydawnictwo, uczy szacunku wobec ofiar, często zapomnianych; niech też mobilizuje do modlitwy o pokój i o nowe powołania do naśladowania Chrystusa do końca – dodał.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama