107,6 FM

MZ: powstaną 34 nowe pilotażowe centra zdrowia psychicznego

Powstaną 34 nowe pilotażowe centra zdrowia psychicznego, blisko 5 mln osób zyska dostęp do szybkiej terapii. Razem z dotychczas istniejącymi będą 74 centra, a opieką obejmą ponad 9,5 mln dorosłych Polaków - szacuje Ministerstwo Zdrowia.

Pilotażowy program opieki psychiatrycznej dla dorosłych w centrach zdrowia psychicznego trwa od 2018 roku. Resort ocenia w informacji udostępnionej PAP, że pierwsze efekty pilotażu już widać. MZ podaje, że zwiększyła się dostępność, a tym samym i szybkość pomocy. Ministerstwo podnosi też, że rośnie liczba pacjentów objętych opieką środowiskową, krótszy jest okres hospitalizacji.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podpisał niedawno rozporządzenie o utworzeniu kolejnych 34 pilotażowych centrów zdrowia psychicznego (CZP). Dotychczasowych 40 centrów obejmowało pomocą ponad 4,6 mln osób powyżej 18 roku życia. Resort podaje, że po wprowadzeniu nowych ośrodków, już ponad 9,5 mln dorosłych będzie miało dostęp do kompleksowej opieki psychiatrycznej, psychologicznej i terapii środowiskowej.

Do centrum zgłosić się może każdy, kto jest zaniepokojony swoim stanem zdrowia psychicznego lub osoba zaniepokojona zdrowiem psychicznym kogoś bliskiego. Nie jest potrzebne skierowanie. Terminy psychoterapii czy konsultacji psychiatrycznej są w centrach znacznie krótsze niż w innych placówkach.

W każdym centrum działa Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, w którym dyżuruje psycholog. Na podstawie bezpośredniej rozmowy ustala wstępny plan wsparcia. W pilnych przypadkach pomoc jest udzielana najpóźniej w ciągu 72 godzin. Wsparcie może obejmować wizyty u psychiatry, psychologa, psychoterapię indywidualną lub grupową, sesje rodzinne, czy pobyt na oddziale dziennym.

MZ zauważa, że jeszcze do niedawna nowe CZP mogły powstać jedynie w placówkach, które posiadały oddział stacjonarny, dzienny, poradnię i zespół leczenia środowiskowego. Aby zwiększy dostępność do opieki ambulatoryjnej i środowiskowej, oddział stacjonarny nie jest już bezwzględnym wymogiem.

W efekcie - jak podnosi MZ - ze świadczeń korzysta coraz więcej potrzebujących osób. Rozwija się też pomoc ambulatoryjna. Wzrosła liczba pacjentów objętych opieką zespołów leczenia środowiskowego.

"W krajach o wyższym poziomie dochodów 1/3 środków trafia na opiekę szpitalną, a 2/3 - na pozostałe formy opieki psychiatrycznej. W Polsce dotychczas proporcje te były odwrotne. Centra zdrowia psychicznego pomagają zmienić ten trend - przenoszą ciężar opieki instytucjonalnej na tę świadczoną w środowisku lokalnym i domowym" - zaznacza minister zdrowia Adam Niedzielski i dodaje, że podobnie dzieje się w opiece psychiatrycznej nad dziećmi.

Najwięcej nowych ośrodków zostało powołanych w województwie podkarpackim - sześć, a także w mazowieckim - pięć. Pilotaż potrwa przynajmniej do końca 2022 roku. Równolegle trwają też prace by pilotażowe rozwiązania przekształcić w rozwiązania systemowe.

W przypadku psychiatrii dziecięcej działa już ponad 340 ośrodków środowiskowych, w których dostępni są psychologowie, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama