107,6 FM

Uczniowie z Ukrainy na egzaminie ósmoklasisty mieli do wyboru napisanie rozprawki lub opowiadania

Rozprawka o tym czy warto bronić tego, co ważne lub opowiadanie o przygodzie w świecie opisanym w utworze literackim - takie tematy do napisania mieli do wyboru uczniowie z Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Arkusz egzaminacyjny rozwiązywany przez uczniów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego i zadeklarowali przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, Centralna Komisja Egzaminacyjna upubliczniła na swojej stronie internetowej we wtorek po zakończeniu egzaminu.

Egzamin w wersji standardowej trwa 120 minut. Dla uczniów z Ukrainy czas trwania egzaminu mógł być przedłużony do 210 minut. Uczniowie mogli też korzystać ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej (język polski - język ukraiński i język ukraiński - język polski).

Na egzaminie z polskiego uczniowie mieli przetłumaczoną na język ukraiński instrukcję i polecenia do zadań, ale wszystkie cytowane w arkuszu teksty oraz treść zadań były w języku polskim. Odpowiedzi na zadania musieli udzielać w języku polskim, w języku polskim musieli też napisać tekst własny na jeden z zadanych tematów.

Tak jak w arkuszu egzaminacyjnym rozwiązywanym przez polskich uczniów, także w arkuszu dla uczniów z Ukrainy było 18 zadań. Odnosiły się one m.in. do dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego i tekstu nieliterackiego. Były to inne teksty niż te, które były w arkuszu rozwiązywanym przez polskich uczniów. Pierwszy z nich to fragment "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa, drugi to tekst pt. "Czy ciekawość pomaga w nauce?".

Uczniowie musieli też napisać tekst własny - wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów. Jeden z nich to temat o charakterze argumentacyjnym, drugi to temat o charakterze twórczym.

Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: "Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy warto bronić tego, co dla człowieka jest ważne. W argumentacji odwołaj się do dwóch wybranych utworów literackich". Drugi z tematów brzmiał: "Wyobraź sobie, że masz okazję przenieść się do świata jednego z utworów literackich. Napisz opowiadanie o swojej przygodzie w tym świecie".

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama