107,6 FM

Ich czyny są czynami Chrystusa. Tu boli wielu

Udzielił im władzy… Mt 10,1

Mt 10, 1-7

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

Czytaj Pismo Święte w serwisie gosc.pl: biblia.gosc.pl

Udzielił im władzy…
Mt 10,1

Ewangelia z komentarzem. Ich czyny są czynami Chrystusa. Tu boli wielu
Gość Niedzielny

Tych dwunastu zastąpi dwunastu patriarchów dwunastu pokoleń i stanie się zalążkiem Kościoła. Dzieło apostołów będzie kontynuacją dzieła Chrystusa. Będzie dziełem samego Chrystusa.

Ich czyny są czynami Chrystusa. Tu boli wielu. Jak Go sięgnąć i skorzystać z Jego dzieła poza Kościołem? Żeby tylko ja i On, bez nich. Jak rozedrzeć tę klerykalną zasłonę?

Otóż po jej rozdarciu spotyka się nie Chrystusa, ale własne ego, lustro. Tam Go nie ma. Tam jest tylko demoniczna pycha w przebraniu tak zwanej wolności. Realny, święty, marny, grzeszny Kościół jest naszą współczesnością z Chrystusem, innej nie ma. Kto was słucha, Mnie słucha.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..