107,6 FM

Polski Ład 2.0 zmiana w trakcie roku podatkowego

Zasadniczo w trakcie roku podatkowego nie należy zmieniać zasad podatkowych, wysokości podatków i obniżać stabilności systemu finansowego, podatkowego oraz sytuacji podatników. Polskie regulacje umożliwiają jednak w szczególnych sytuacjach wprowadzanie takich zmian. Warunkiem koniecznym do wprowadzenia takich wyjątkowych reform jest to, aby były korzystne dla podatników. Dlatego istnieją specjalne narzędzia i funkcje, które mają ich zabezpieczać.

Zmiany podatkowe termin wprowadzenia i możliwości podatników

Zmiany wprowadzono od 1 lipca 2022 roku w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) przez Polski Ład 2.0 mają obowiązywać od początku roku podatkowego, a w związku z tym podatnikom umożliwiono trzy możliwości:

Po pierwsze podatnicy mają możliwość stosowania tak zwanych zasad podstawowych czyli uchwalonych od 1 lipca 2022 roku. W takim wypadku podatnik będzie składał swoją deklarację roczną PIT według zasad i stanu obowiązującego od 1 lipca 2022 roku do końca tego roku podatkowego. W takiej sytuacji jeżeli zaliczki na podatek pobierane przed 1 lipca 2022 roku były wyższe od tych, które podatnik powinien odprowadzać, w takim wypadku uzyskanie nadpłaconego podatku nastąpi z końcem roku podatkowego.

Po drugie podatnik może zastosować zasady obowiązujące wcześniej (w określonych prawem przypadkach), natomiast przy przygotowaniu deklaracji podatkowego za rok podatkowy zastosować nowe zasady (obowiązujące po 1 lipca 2022 roku).

Po trzecie w sytuacjach jeżeli poprzednio obowiązujące zasady podatkowe okażą się dla podatnika bardziej korzystne niż Polski Ład 2.0. sam urząd skarbowy będzie miał wobec podatnika pewne obowiązki. W tym zakresie ważnym zagadnieniem dla podatników może być instytucja tak zwanego podatku hipotetycznego - czyli obliczanego według reguł nieobowiązujących.

Możliwość modyfikowania form opodatkowania

Jedną z opcji, którą zaproponowano podatnikom w ramach reformy PIT 2.0 ze względu na możliwe zmiany w trakcie roku podatkowego jest wyjątkowa możliwość zmiany formy opodatkowania.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy ustawodawca zdecydował, że:

  • Zatem podatnik, który również w 2023 r. nie będzie chciał stosować opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będzie musiał w ustawowym terminie (art. 9 ust. 1 i 1b ustawy o ryczałcie) złożyć oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT.
  • Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, które przed 1 lipca 2022 r. opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli w terminie do 22 sierpnia 2022 r. złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  • Podatnicy, którzy złożą takie oświadczenie, po zakończeniu roku obowiązani będą złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Artykuł sponsorowany (km)

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama