107,6 FM

Chorzów. Miasto zapowiada utrudnienia na ul. Katowickiej

Od przyszłego roku mają rozpocząć się utrudnienia przy przebudowie kilkusetmetrowego odcinka DK79 w Chorzowie, czyli ul. Katowickiej. Obecnie prace koncentrują się na przylegającym terenie dawnej Huty Kościuszko.

Przebudowa odcinka DK79 to istotna część dużej inwestycji w tym rejonie miasta, obejmującej także przesunięcie i przebudowę odcinka linii tramwajowej Katowice – Bytom (finansowane przez Tramwaje Śląskie przy wsparciu środków unijnych) oraz nowy układ komunikacyjny przy Muzeum Hutnictwa (w projekcie unijnym miasta).

Wykonawca wszedł już jakiś czas temu na teren budowy, ale koncentruje prace na terenie pohutniczych nieużytków, obok Muzeum Hutnictwa. W tym rejonie konieczne są: budowa nowego muru oporowego, przesuniętego w głąb terenu dawnej huty oraz prace związane z wypełnieniem pustek pogórniczych.

Blisko tego miejska droga nr 79 przechodzi estakadą nad chorzowskim rynkiem. Przed laty po drugiej stronie torów kolejowych z głównej trasy oraz równoległej linii tramwajowej widać było pracujące hutnicze piece. Obecnie hutniczych hal, które niegdyś przylegały do chorzowskiego centrum, już nie ma; teraz rozciągają się nieużytki i zabudowania nadal wykorzystywane przemysłowo, a w dawnej hutniczej elektrowni działa nowe Muzeum Hutnictwa.

W 2020 r. miasto zdobyło ponad 5 mln zł dofinansowania z części Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego, rozdzielanej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do projektu zakładającego udostępnienie terenów inwestycyjnych przy ul. Metalowców, a także budowę drogi do Muzeum Hutnictwa.

Już trzy lata temu miasto i Tramwaje Śląskie dysponowały dokumentacją zasadniczej części wspólnej inwestycji - przebudowy przylegających do pohutniczych terenów arterii: drogowej (odcinek DK79) i tramwajowej (linia Katowice – Bytom).

Miasto uczestniczy w tym przedsięwzięciu poprzez swoją spółkę - Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM). Plany MZUiM uwzględniają m.in. przebudowę odcinka ul. Katowickiej od estakady nad rynkiem do ul. 3 Maja (z budową podziemnego przejścia w rejonie Placu Powstańców Śląskich) z budową nowego skrzyżowania z ul. Metalowców.

Na wysokości pl. Powstańców Śląskich powstanie nowy przystanek w obu kierunkach, który zastąpi istniejący przystanek Chorzów Metalowców. Generalny wykonawca ma 11 miesięcy na realizację prac.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama