107,6 FM

Katowice podpisały umowę na budowę farmy fotowoltaicznej

2160 sztuk paneli fotowoltaicznych stanie na zrekultywowanym składowisku odpadów przy ul. Żwirowej. To pierwsza w Katowicach inwestycja w energię słoneczną na tak dużą skalę.

Umowę na budowę farmy fotowoltaicznej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach podpisało z firmą Eko-Solar Sp. z o.o. z Namysłowa. Od tego momentu wykonawca ma 6 miesięcy na realizację zadania. Wartość inwestycji to nieco ponad 5,7 mln zł.

Farma fotowoltaiczna znajdzie się w miejscu zamkniętej i zrekultywowanej części składowiska odpadów. Będzie to pierwsza w Katowicach inwestycja w energię słoneczną na tak dużą skalę. - Wytworzona z elektrowni energia będzie zasilała znajdujący się w sąsiedztwie Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, co przełoży się na niższe koszty jego funkcjonowania. Ponadto inwestycja pozwoli nam zagospodarować teren, który dotychczas był nieczynnym wysypiskiem śmieci - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Były śmieci, będzie czysta energia

Farma powstanie na terenie zamkniętej i zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów nieszkodliwych w Katowicach przy ul. Żwirowej. Po zamknięciu wysypiska nie można na jego terenie stawiać żadnych obiektów budowlanych przez 50 lat, chyba że uzyska się stosowne decyzje i dokumenty pozwalające na odstępstwo od tego wymogu. I właśnie taką ścieżkę wybrała spółka MPGK, której cały czas przyświecała idea wykorzystywania tego terenu na cele typu np. farma fotowoltaiczna.

- Dzięki inwestycji w panele fotowoltaiczne będziemy mogli korzystać z energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. Będzie to kolejny ekologiczny projekt w naszej firmie, ale zyski idą dużo dalej. Przede wszystkim korzystanie z nowoczesnego źródła energii zmniejsza nasze przywiązanie do paliw kopalnych, co przyczynia się do mniejszego zanieczyszczania powietrza. Poza tym racjonalnie wykorzystujemy nieużytki, a to także ważny aspekt - mówi Andrzej Malara, prezes MPGK Katowice.

Obecnie na składowisku są trzy kwatery. Pierwsza została już zrekultywowana, a jej powierzchnia zostanie wykorzystana pod montaż paneli, druga jest w trakcie rekultywacji i docelowo na niej również powstanie farma fotowoltaiczna. Na trzeciej kwaterze jeszcze maksymalnie przez 10 lat będą gromadzone odpady. Planuje się, że w przyszłości również tam powstanie kolejna elektrownia słoneczna.

Jak przekształcić energię słoneczną na prąd z paneli

W ramach projektu wykonawca zamontuje 2160 sztuk paneli fotowoltaicznych. Zostaną one posadowione na bloczkach betonowych. Zajmą, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, powierzchnię 17,5 tys. m kw. nieczynnej hałdy. Planowana moc instalacji to 1 MW. Dzięki temu znajdujący w bezpośrednim sąsiedztwie Zakład Odzysku i Unieszkodliwiana Odpadów będzie mógł korzystać z ekologicznego źródła energii. Inwestycja, oprócz samych paneli, składa się także z inwerterów o mocy 90 kW, które przekształcają prąd stały, wyprodukowany przez panele, na zmienny, który później może popłynąć przez sieć i zasilać urządzenia elektryczne. Dodatkowo posadowiona ma zostać stacja transformatorowa nN/SN oraz zamontowana wewnętrzna instalacja elektryczna. Wokół całego obiektu powstanie ogrodzenie wraz z bramą.

Podobne projekty powstawały już za granicą, np. w Stanach Zjednoczonych oraz Niemczech. Budowana elektrownia nie będzie jedyną w zasobach MPGK. W latach 2024-2028 planowana jest realizacja kolejnych etapów o podobnej mocy elektrycznej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama