107,6 FM

Papież: Caritas jest wyciągniętą ręką Chrystusa

„Miłość z dużej litery jest najistotniejszą cechą istoty ludzkiej, stworzonej na obraz Boga, a zatem językiem, który jest nam najbliższy” – powiedział Papież podczas spotkania z przedstawicielami hiszpańskiej Caritas z okazji 75. rocznicy jej założenia.

Ojciec Święty wskazał ważne wyzwania stojące przed działalnością Caritas. Pierwszym z nich jest praca na bazie możliwości i potencjału, towarzysząc procesom, które się dokonują. To co, powinno kierować działalnością dobroczynną to stawanie przed osobą, która jest w potrzebie i przyjęcie jej, otwieranie przed nią dróg odnowy, aby mogła się odnaleźć, aby mogła, pomimo swoich i naszych ograniczeń, otworzyć się na innych i na Boga.

Drugim ważnym wyzwania jest podjęcie sensownych działań. Przy czym nie wystarczy coś „dać”, ale trzeba „dać siebie”. Dobroczynność zawsze zakłada dar z własnego życia. Ważne jest, żeby poza konkretnym działaniem zaproponować drugiej osobie otwarte drzwi do nowego życia. Nie wystarczy dać to, o co ludzie proszą, trzeba być zaczynem królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ostatnie wyzwanie według Ojca Świętego wiąże się z poprzednim. Chodzi o to, aby być kanałem dla działania wspólnoty kościelnej.

Papież – bądźmy bliźnimi dla innych ludzi

„Kościół jako mistyczne Ciało Chrystusa przedłuża swoje działanie w historii i dlatego Caritas proponuje siebie jako tę wyciągniętą rękę, która jest ręką Chrystusa, gdy ofiarujemy ją tym, którzy nas potrzebują, a jednocześnie pozwala nam trzymać się Chrystusa, gdy wzywa nas w cierpieniu naszych braci i sióstr – podkreślił Papież. Nie zapominajmy, że jedynym momentem, w którym wolno nam patrzeć na człowieka z góry na dół, jest pomoc w podniesieniu się, a potem już nigdy więcej. Bycie kanałem nie jest po prostu bardziej uporządkowanym zarządzaniem zasobami czy przestrzenią, w której można zrzucić odpowiedzialność za tę delikatną misję kościelną. Bycie kanałem należy rozumieć przede wszystkim jako tę możliwość - z której każdy powinien skorzystać - dokonania tego wyjątkowego i koniecznego doświadczenia, do którego zaprasza nas Pan, gdy mówi: «Czy chcesz wiedzieć, kto jest twoim bliźnim? Idź i ty czyń podobnie».“

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama