107,6 FM

Naczelny rabin Polski upomina się o prześladowanych chrześcijan

„Obowiązkiem Żydów jest stać razem z chrześcijanami i walczyć o ich wolność religijną na świecie” – mówił Michael Schudrich w trakcie debaty naukowej w Sieradzu. Przesłanie naczelnego rabina Polski z uznaniem przyjął ks. prof. Waldemar Cisło. Podkreślił, że „Żydzi wiedzą, co znaczy patrzeć na swoje zniszczone świątynie”. „Z tym samym dziś zderzają się chrześcijanie na Bliskim Wschodzie” – mówił dyrektor sekcji polskiej PKWP.

Dyskusja z udziałem naczelnego rabina Polski i ks. prof. Waldemara Cisło, dyrektora sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, była częścią konferencji naukowej pt. „Dialog polsko-żydowski a wolność”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW. Na miejsce dyskusji wybrano Sieradz, by przypomnieć o likwidacji miejscowego getta, do której doszło w 1942 roku.

Michael Schudrich wyjaśnił, że „człowiek ma obowiązek być wrażliwym”. Stąd – kontynuował – w dialogu naszym celem nie powinno być przekonanie drugiego, by myślał jak ja, ale „słuchanie tego, co mówi”. „To wyzwanie, ale podejmując je ktoś może ubogacić moją wiedzę i wiarę” – wskazywał naczelny rabin Polski. Za wyjątkowy wzór takiej postawy uznał Jana Pawła II. „Papież był otwarty na każdego człowieka. Żył tym przesłaniem, że każdy jest dzieckiem Boga, dlatego mogę nauczyć się czegoś od niego” – dodał Michael Schudrich. Określił Ojca Świętego z Polski jako „kogoś, kto ubogacił jego wiarę”. Uznał, że „dialog to nie ryzyko dla mnie, że odejdę od swoich przekonań, ale szansa, by się wzbogacić”.

Naczelny rabin w kraju podkreślił, że choć w ciągu ostatnich setek lat historia narodu żydowskiego była pełna cierpienia, to obecnie „mamy najlepszy czas dla żydowskiej wolności religijnej”. Za tragedię uznał współczesną rzeczywistość, która „jest być może najgorszym czasem dla wiary chrześcijańskiej”. Michael Schudrich – powołując się na pracę Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie – wskazał na dramat wierzących w Chrystusa na Bliskim Wschodzie i w Chinach. Zaznaczył, że dziś obowiązkiem Żydów „jest stać razem z chrześcijanami i walczyć o ich wolność religijną na świecie”.

Do tego przesłania odniósł się ks. prof. Waldemar Cisło. Podziękował za słowa, które są wyrazem solidarności z prześladowanymi za wiarę. „Wolność religijna jest podstawowym prawem człowieka, bo z niego wyrastają wszystkie inne. I dzisiaj, kiedy widzimy, że w wielu miejscach na świecie ludzie są mordowani za to, jaką wyznają wiarę, musi nas to obudzić” – zaznaczył dyrektor sekcji polskiej PKWP. Nawiązał też do swojej wizyty na Ukrainie i wskazał, że także agresja Rosji przyniosła „systematyczne niszczenie cerkwi i miejsc świętych”.

Ks. prof. Cisło tłumaczył, że „Żydzi są narodem, który w swojej historii doświadczył, co znaczy prześladowanie, wygnanie i niewola; co znaczy patrzeć na swoje zniszczone świątynie”.

„To się dalej dzieje i dotyczy dziś chrześcijan, którzy w Homs widzą deptane i rozstrzeliwane ikony” – mówił dyrektor sekcji polskiej PKWP. Zaznaczył, że „przebaczenie jest największą formą miłości”. Docenił też pracę naczelnego rabina, który silnie zabiega o większe zrozumienie w relacjach między Żydami i Polakami, mimo trudnej historii łączącej oba narody. „Przebaczenie jest możliwe wtedy, gdy istnieje otwartość po obu stronach” – podsumował ks. prof. Cisło.
 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama