107,6 FM

Litwa: biskupi pracują nad normami walki z nadużyciami duchownych

Litewscy biskupi mają zamiar ustanowić Radę ds. Ochrony Małoletnich i Dorosłych Osób Bezbronnych działającą przy Konferencji Episkopatu – wynika z postanowień obradującej 16 września w Krakinowie na Żmudzi sesji plenarnej tamtejszych biskupów.

Przypomniano, że 1 września weszły w życie „Wytyczne w sprawie traktowania małoletnich i bezbronnych osób dorosłych przez duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego lub stowarzyszeń życia apostolskiego oraz inne osoby posługujące w Kościele”. Wspomniana Rada ma monitorować, jak Wytyczne są wdrażane w diecezjach. Jednak lista członków Rady nie jest jeszcze gotowa.

Podczas zebrania plenarnego biskupi mówili też o sytuacji powołaniowej oraz formacji alumnów. W całym kraju przygotowują się do kapłaństwa 31 kleryków. „Zauważono, że najwięcej nowych powołań do kapłaństwa jest w tych parafiach, gdzie są kapłani, którzy swoim życiem i modlitwą starają się szerzyć ducha Ewangelii" - czytamy w komunikacie prasowym wydanym po obradach. Inne poruszane tematy to duszpasterstwo więzienne, z możliwością powołania koordynatora krajowego, oraz niektóre kwestie liturgiczne.

Przeczytaj:  Najważniejsze pytanie Kościoła

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama