107,6 FM

Kuria częstochowska: informacja o zawieszeniu kar nałożonych na ks. Galusa jest nieprawdą

Kuria częstochowska opublikowała komunikat, w którym przypomina sytuację kanoniczną ks. Daniela Galusa i komentuje podawane przez niego informacje na temat cofnięcia kar nałożonych przez Watykan.

Wobec ostatnich wypowiedzi ks. Daniela Galusa, a zwłaszcza wobec informacji o rzekomym zawieszeniu przez Stolicę Apostolską kar i decyzji wobec niego, Kuria Metropolitalna w Częstochowie wydała oświadczenie, w którym przypomina o aktualnej sytuacji kanonicznej kapłana. W oświadczeniu ks. Mariusz Bakalarz pisze, że ks. Daniel Galus został suspendowany, a powodem nałożenia kary suspensy nie są wypowiedzi ks. Galusa na temat szczepień, używania maseczek czy wody święconej oraz nieprzestrzeganie państwowych i kościelnych przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii – za te wypowiedzi i zachowania został ukarany naganą kanoniczną. Uzasadnieniem do wymierzenia suspensy oraz pozostałych decyzji jest nieposłuszeństwo ks. Galusa wobec jego biskupa, a także wobec Ojca Świętego, prowadzenie działalności bez zgody swego przełożonego, fałszywe oskarżenia wobec swych przełożonych i wzbudzanie tym samym niechęci wiernych wobec hierarchów.

Rzecznik odniósł się też do najnowszej wypowiedzi kapłana. 

Nie jest prawdą, że sprawę ks. Galusa prowadzi Dykasteria ds. Duchowieństwa Stolicy Apostolskiej. Z polecenia tejże Dykasterii oraz zgodnie z prawem kanonicznym prowadzi ją arcybiskup metropolita częstochowski, a Stolica Apostolska jest instancją odwoławczą oraz kontrolną. Ks. Galus nie wniósł odwołania od decyzji swego biskupa, a wszelkie działania arcybiskupa metropolity częstochowskiego są na bieżąco relacjonowane zarówno Dykasterii ds. Duchowieństwa, jak i Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce. Informacja o rzekomym zawieszeniu kar i innych decyzji jest zatem nieprawdą. Ponadto urzędnicy Kurii Rzymskiej nie udzielają informacji drogą telefoniczną, tym bardziej osobom nie będącym stroną lub interesantem w sprawie, ale w przewidzianym prawem trybie, czyli drogą pisemną, a więc także ta informacja stanowi wprowadzenie w błąd.

W opublikowanym 2 października nagraniu na YouTube ks. Daniel poinformował, że nałożone na niego kary kanoniczne zostały podważone przez Stolicę Apostolską a osoby, które przyjeżdżają do pustelni w Czatachowie i korzystają tam z sakramentów nie popełniają grzechu. Źródłem informacji podanej przez kapłana jest rozmowa nie wskazanej z nazwiska osoby, która miała kontaktować się z księdzem, zajmującym się w Watykanie sprawą ks. Galusa i wspólnoty "Miłość i Miłosierdzie Jezusa". "Ten kapłan powiedział tej osobie na pytanie w związku z tym miejscem, tą sytuacją, to on powiedział nie chcąc mówić więcej, że te kary nałożone na mnie, na to miejsce są zawieszone, czyli nie obowiązują. Czyli również z tej strony jest wskazane, że można tu przyjeżdżać, że ja jako kapłan mogę w pełni pełnić swą posługę kapłańską, że jest to wszystko ważne, że nie ma żadnego grzechu, bo jest to zawieszone. Jest nadzieja, że będzie to potwierdzone pisemnie przez Watykan" - mówił na nagraniu ks. Galus [dosłownie cytowana wypowiedź - przyp. red]. Zasugerował również, że arcybiskup częstochowski nie będzie chciał rozgłaszać tej informacji, bo dla nich "wygodna jest opcja, że wszyscy przyjeżdżając tutaj grzeszą niemiłosiernie".

W oświadczeniu rzecznik przypomniał także, że sakramenty sprawowane są przez ks. Galusa niegodziwie, a sakramenty pokuty i małżeństwa są nieważne. 

"Ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski wyraża głębokie ubolewanie z powodu postawy ks. Galusa i przeprasza za wszelkie zgorszenia, jakie ten kapłan wywołuje swą działalnością, a zwłaszcza kłamstwami, którymi urąga posłudze duchownej oraz wprowadza w błąd wiernych, a ks. Galusa w imię Boże wzywa do opamiętania i nawrócenia" - czytamy w oświadczeniu (całość na kolejnej stronie)

Ks. Daniel Galus z archidiecezji częstochowskiej w dniu 29 marca 2022 roku został ukarany karą suspensy obejmująca zakaz wypełniania funkcji związanych z przyjętymi święceniami. Cały teren tzw. Pustelni w miejscowości Czatachowa został wyłączony do odwołania z użytku liturgicznego. Kierowana przez niego Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa, a tym samym także dzieła i przedsięwzięcia z nią związane, otrzymały zakaz używania określenia „katolicka”. 

Zobacz też:

Jak poinformowała w kwietniu kuria częstochowska, "decyzje doręczone w dniu 21 kwietnia br., wynikają z braku zmiany postawy ks. Galusa oraz trwania w postawie nieposłuszeństwa mimo napomnień. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż powodem nałożenia kary i podjęcia pozostałych decyzji nie są poglądy i wypowiedzi ks. Galusa na temat pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz państwowych i kościelnych zasad bezpieczeństwa, ale wspomniane nieposłuszeństwo wobec decyzji swego biskupa i Stolicy Apostolskiej, fałszywe oskarżenia pod adresem swych przełożonych oraz wzbudzanie wśród wiernych niechęci wobec nich, a także prowadzenie działalności bez wiedzy i zgody swego biskupa, a tym samym wynikające z tych sytuacji wielkie zgorszenie wiernych". 

Suspensa była konsekwencją wcześniejszych ograniczeń nakładanych na kapłana, które ten ignorował. W marcu 2020 r. - jak podała archidiecezja częstochowska - ks. Galus otrzymał karę nagany kanonicznej, która była reakcją na jego wypowiedzi i nierespektowanie przepisów państwowych i zarządzeń władz kościelnych dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. Został ponadto zobowiązany do powstrzymania się od krytyki przepisów państwowych i kościelnych, a także do ścisłego respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jesienią tego roku w związku z okazywaną przez ks. Galusa postawą nieposłuszeństwa, braku reakcji na udzieloną mu naganę i wywoływanym tym samym zamętem i zgorszeniem wśród wiernych, a także wobec niepokojących zjawisk coraz mocniej dotykających kierowaną przez niego grupę, zakomunikowano mu decyzję o nakazie odbycia półrocznego (od 29 listopada 2020 r. do 29 maja 2021 r.) czasu rekolekcyjnego odosobnienia, czyli podjęcia samotnej modlitwy i pokuty za Kościół i wspólnotę, rozeznania swojej drogi w dalszej posłudze duszpasterskiej, opuszczenia Pustelni w Czatachowej (będącej w całości własnością archidiecezji częstochowskiej) oraz przebywania we wskazanym mu miejscu. Ponadto otrzymał polecenie powstrzymania się od publicznego sprawowania swoich kapłańskich funkcji, zarówno dla samej wspólnoty, jak i poza nią" - informowała archidiecezja częstochowska. Kapłan odmówił udaniu się na wskazany przez biskupa czas odosobnienia. 

Kongregacja ds. Duchowieństwa, do której odwołał się ks. Galus, potwierdziła decyzję, podjętą wobec niego przez arcybiskupa częstochowskiego. Ks. Galus nie skorzystał z prawa odwołania się do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, wobec tego postanowienie Kongregacji stało się prawomocne. Wyznaczono drugi termin czasu skupienia, modlitwy i pokuty, który miał rozpocząć się 22 lutego 2022 roku. Kapłan ponownie odmówił podporządkowaniu się decyzji biskupa, w skutek czego arcybiskup Wacław Depo nałożył na niego karę suspensy. Pomimo nałożonej kary, ks. Galus nie przestał sprawować sakramentów, nie opuścił również pustelni, którą zamieszkuje. W związku z tym archidiecezja częstochowska przypomniała, że "sprawowane przez nich sakramenty są niegodziwe, a rozgrzeszenia udzielane w czasie sakramentalnej spowiedzi są także nieważne".

Całość komunikatu kurii na następnej stronie

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama