107,6 FM

Watykan w ONZ potępia groźby użycia broni jądrowej

„Groźby użycia broni jądrowej są niemoralne i niebezpieczne, i zasługują na potępienie” – stwierdził 17 października 2022 na Czwartym Komitetem Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych stały obserwator Stolicy Apostolskiej, abp Gabriele Caccia. Organ ten obradował na temat skutków promieniowania atomowego.

Przypominając, że w 2022 r. przypada 60. rocznica kubańskiego kryzysu rakietowego, abp Caccia zauważył, że światu ponownie grozi ryzyko użycia broni jądrowej. Powtórzył apel papieża Franciszka, by wyciągnąć wnioski z historii, odrzucić zagrożenia nuklearne i skupić wysiłki na budowaniu bardziej trwałego i sprawiedliwego pokoju.

Abp Caccia wyraził poparcie Stolicy Apostolskiej dla trwających prac Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR), zwłaszcza w zakresie pomocy ofiarom awarii elektrowni jądrowej Fukushima z 2011 r. Zwrócił również uwagę na znaczenie wczesnego monitorowania, konsekwentnych pomiarów i ciągłego śledzenia długoterminowych skutków narażenia na promieniowanie.

Ponadto abp Caccia podkreślił poparcie Stolicy Apostolskiej dla Traktatu o zakazie broni jądrowej (TPNW) oraz wezwał państwa do ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową (CTBT), aby mógł on wejść w życie. Zaznaczył, że takie działania zapobiegłyby i ograniczyłyby szkodliwe narażenie na promieniowanie, a także „szkody dla naszego wspólnego domu”. Na koniec abp Caccia zauważył, że „groźby użycia broni jądrowej są niemoralne i niebezpieczne, i zasługują na potępienie”, podkreślając apel papieża Franciszka do „przezwyciężenia obecnego klimatu nieufności” i stworzenia świata wolnego od broni jądrowej.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama