107,6 FM

Prof. Heschel: doświadczenia religijne innych, wzbogacają nas samych

Kluczową kwestią jest wzajemny szacunek, nawet jeśli mamy różne doktryny teologiczne – powiedziała prof. Susannah Heschel w wykładzie poświęconym swojemu ojcu Abrahamowi J. Heschelowi, wybitnemu filozofowi żydowskiemu XX w.

W poniedziałek, 17 października, otwarto Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama Heschela. Ta nowa jednostka  naukowo-edukacyjna uniwersytetu powstała, aby pogłębiać relacje  katolicko-żydowskie na płaszczyźnie nauki, edukacji i kultury. Prof. Susannah Heschel, przyjechała do Polski na uroczystość otwarcia Centrum.

Przy tej okazji prof. Heschel wygłosiła wykład w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego zatytułowany „Osoba Rabina Prof. Abrahama Jeshuy Heschela i jego orędzie dla współczesnego świata". Córka rabina przybliżyła historię życia swego ojca Abrahama J. Heschela, a zwłaszcza jego nauczanie.

Podczas wykładu podkreśliła za Abrahamem Heschelem społeczną odpowiedzialność za dziejącą się obecnie niesprawiedliwość. „Niewielu jest winnych, ale wszyscy są odpowiedzialni. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za niesprawiedliwość. (...) . Niesprawiedliwość to pozostawanie niewzruszonym, jakby nic strasznego nie działo się wokół nas; to czynienie siebie głuchymi na agonię wokół nas: obojętność na zło jest bardziej podstępna niż samo zło" – powiedziała prof. Susannah Heschel przywołując słowa swojego ojca.

Prof. Heschel poświęciła wiele miejsca w swoim wykładzie dialogowi między religijnemu, który według niej powinien polegać nie tylko na wymianie myśli, ale także na dawaniu inspirujących wzorów duchowej szlachetności. Przekonywała, że uczestnicy tego dialogu powinni rozmawiać ze sobą nie po to, by przedstawiać dowody, ale by służyć jako świadkowie.

„Musimy zrezygnować z wysiłków nawracania innych, a zamiast tego starać się wzmacniać wzajemne zaangażowanie religijne. Powinniśmy pielęgnować naszą wrażliwość na doświadczenia religijne innych wyznań, ponieważ wzbogacają one nas samych. Szukajmy raczej wspólnych cech niż wyostrzania punktów niezgody" – dodała.

Podkreśliła, że Abraham Heschel był żydowskim teologiem, filozofem i poetą, urodzonym w Warszawie. Jest on znany nie tylko ze swoich prac na temat starotestamentowych proroków, ale także z działalności społecznej. Wspierał on Martina Luthera Kinga w walce o równouprawnienie Afroamerykanów. Wywarł też znaczny wpływ na zmianę stosunku Kościoła katolickiego do judaizmu, co znalazło wyraz w deklaracji Soboru Watykańskiego II „Nostra aetate".

„Mój ojciec był zaangażowany w prace Soboru Watykańskiego II. Pamiętam jego podróże do Rzymu, spotkania z kardynałem Bea w Nowym Jorku, wizyty wielu księży, zakonnic i pastorów protestanckich, w tym wielu chrześcijańskich kolegów mojego ojca, którzy przychodzili do naszego domu na kolację szabatową lub seder paschalny. W tamtych czasach takie interakcje były czymś nowym, rzadkim i głęboko poruszającym" – dodała córka Abrahama Heschela wspominając swoje dzieciństwo.

Susannah Heschel jest profesorem studiów żydowskich w Dartmouth College w Stanach Zjednoczonych. W swojej pracy naukowej zajmuje się relacjami chrześcijańsko-żydowskimi w Niemczech w XIX i XX wieku. Napisała także wiele książek i artykułów naukowych dotyczących twórczości swojego ojca.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama