107,6 FM

Mieszkańcy Cieszyna - możecie uratować krzyż!

Do poniedziałku 31 października mieszkańcy Cieszyna mogą głosować na projekty, które będą zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023. Jednym z nich jest renowacja zabytkowego kamiennego krucyfiksu na placu św. Krzyża w Cieszynie.

Jak informują autorzy projektu, krucyfiks na placu św. Krzyża w Cieszynie pochodzący z roku 1764 "jest w fatalnym stanie technicznym, jego wygląd zdecydowanie odbiega od zmodernizowanej ul. Głębokiej oraz pięknie zmienionego placu św. Krzyża. Usytuowanie krucyfiksu w centralnym punkcie Cieszyna powoduje, iż jest on oglądany przez tysiące ludzi przechodzących ulicą Głęboką. Realizacja projektu pokaże dbałość mieszkańców o wartości historyczne".

Dodają, że wszystko powinno się zamknąć w ciągu jednego roku. - Prawdopodobnie konieczne będzie opracowanie dokumentacji technicznej, a dopiero później realizacja. Być może, przy dobrze udokumentowanym pierwotnym wyglądzie, możliwa będzie praca bez projektu, tylko w ramach nadzoru konserwatorskiego. W obu wariantach wykonanie prac w ramach jednego roku budżetowego jest możliwe - informują. - Wykonanie renowacji będzie pięknym dopełnieniem projektu "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki".

Podkreślają, że realizacja projektu poprawi wizerunek miasta i przyczyni się do wzrostu jego atrakcyjności turystycznej.

Szacunkowy łączny koszt renowacji to 74 tys. zł.

Na projekt - przypisano mu numer 9 - mieszkańcy Cieszyna mogą głosować poprzesz stronę internetową budżetu obywatelskiego miasta - TUTAJ.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama