107,6 FM

Katowice. Rozpoczęto rewitalizację dawnej górniczej łaźni na terenie Muzeum Śląskiego

Poprzez symboliczne wbicie łopaty rozpoczęto prace budowlane przy rewitalizacji zabytkowego budynku dawnej Łaźni Gwarek na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach. To kolejny obiekt byłej kopalni Katowice, który zyska nowe życie.

- Rozpoczynamy inwestycję, która jest ważna nie tylko dla Muzeum Śląskiego, ale dla całego regionu. My jako muzeum, realizując swoje statutowe cele i wpisując się w dziedzictwo kulturowe, jesteśmy w ciągłym procesie rewitalizacji obiektów, które są na terenie dawnej kopalni Katowice. Kiedyś była tu kopalnia, teraz jest kopalnia kultury, kopalnia wiedzy – powiedziała podczas uroczystości dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach Maria Czarnecka.

- Cieszymy się, że niebawem kolejny obiekt dawnej kopalni będzie służył dobrze Muzeum Śląskiemu, które jest wizytówką naszego regionu. Kiedyś wjeżdżających do Katowic witała kopalnia, teraz muzeum. Dobrze, że to charakterystyczne miejsce w centrum województwa mogło pozostać, a zarazem służyć w innej formule – dodał wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

W budynku dawnej łaźni powstanie magazyn studyjny, dostępny dla publiczności, gdzie zgromadzonych zostanie ponad 30 wielkogabarytowych eksponatów, dokumentujących przemysłową historię regionu. - Mówi Łukasz Dziąbek, koordynator projektu:

Zabytkowy obiekt pochodzi z 1903 r. W przeszłości pełnił dwie funkcje. Najpierw przez 50 lat był maszynownią szybu Gruschka, a kiedy szyb ten został pogłębiony i zyskał nową maszynownię, został przekształcony na łańcuszkową łaźnię górniczą i w tym charakterze służył do zamknięcia kopalni w latach 90. ubiegłego wieku. Inwestycja obejmie też rewitalizację przyległego do łaźni warsztatu wiertaczy z 1910 r.

Katowice. Rozpoczęto rewitalizację dawnej górniczej łaźni na terenie Muzeum Śląskiego   Adam Stano/Radio eM

Obiekt ma być gotowy w pierwszej połowie 2024 r. Koszt prac to 34 mln zł. 19 mln zł to środki własne muzeum, które jako instytucja prowadzona przez samorząd województwa śląskiego otrzymało od jego władz. Pozostałe 15 mln zł przekazało Muzeum Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w ramach programu "Kultura". Jest to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznanej przez Islandię, Norwegię i Lichtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Udostępniona publiczności w czerwcu 2015 r. nowa siedziba Muzeum Śląskiego powstała na terenie dawnej kopalni Katowice. Mieści się częściowo pod ziemią, wykorzystuje też pokopalniane obiekty, m.in. dawny budynek maszynowni szybu "Warszawa", zaadaptowany na dwupoziomową restaurację i dawny magazyn odzieży, w którym znajduje się Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego, posiadające unikatową w skali kraju kolekcję scenografii teatralnej i filmowej. Popularną atrakcją Muzeum Śląskiego jest 40-metrowa wieża wyciągowa szybu kopalnianego, do której dobudowano panoramiczną windę, pozwalającą zwiedzającym dotrzeć do górnej platformy, skąd rozciąga się widok na park i całe miasto.

W ramach stałych wystaw w nowej siedzibie muzeum można oglądać 1,4 tys. eksponatów w sześciu galeriach tematycznych, obejmujących sztukę polską z lat 1800–1945 i od roku 1945 po czasy współczesne, polską scenografię teatralną i filmową, śląską plastykę nieprofesjonalną, a także śląską sztukę sakralną oraz wystawę o historii Górnego Śląska.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama