107,6 FM

Region. List pasterski na II Niedzielę Adwentu

- Podejmujmy dzieło budowania Kościoła w parafii przez wspólne zaangażowanie i ewangelizowanie – napisał abp Wiktor Skworc w liście pasterskim „Wierzę w Kościół Chrystusa”. Słowo Metropolity Katowickiego zostanie odczytane we wszystkich kościołach Archidiecezji Katowickiej w II Niedzielę Adwentu.

W słowie do diecezjan abp Skworc przypomniał, że w ramach nowego roku duszpasterskiego „od pierwszej niedzieli Adwentu przeżywamy treści związane z hasłem Wierzę w Kościół Chrystusowy” będące „kontynuacją poprzednich programów, zwłaszcza ostatniego o Eucharystii”. Jako że sakrament ten „buduje Kościół” to – jak stwierdził abp Skworc – „naturalną jego konsekwencją jest nasze trwanie w Kościele oraz gorliwe – po doświadczeniu pandemii i dystansu – zaangażowanie w jego życie i misję”.

Zaznaczył że „źródłem naszego życia duchowego i wiecznego jest chrzest” – „moment naszego wszczepienia w Kościół”. Tłumaczył, że sakrament ten determinuje naszą tożsamość, w którą „wpisuje się nie tylko wiara i życie Ewangelią, ale również trwanie w Kościele, we wspólnocie Jezusa”.

Przestrzegł przed pokusą postrzegania Kościoła wyłącznie w kategoriach socjologicznych: jako struktury bądź instytucji. „Kościół nie jest ludzkim dziełem i nie można go rozumieć jedynie jako struktury służącej religii i liczącej dwadzieścia wieków instytucji” – napisał. „To Jezus chciał, aby Kościół istniał i był wspólnotą Jego uczniów, aby realizował Jego misję, urzeczywistniał Bożą obecność w świecie. Jest to możliwe, gdyż Kościół zgodnie z wolą Jezusa jest Jego Ciałem. Nie da się więc oddzielać Jezusa i Kościoła. Chcąc pozostać wiernym słowom Nowego Testamentu, wierzymy w Chrystusa, a to wiąże się z wiarą w Kościół i z budowaniem Kościoła. Dlatego z całą mocą mówimy: Chrystus tak, Kościół tak! – podkreślił.

W liście adresowanym do wiernych abp Skworc zachęcił też do świadomego przeżywanie wiary – świadectwa i ewangelizacji: „nasza wiara zawsze domaga się konkretyzacji, świadectwa czynu”. Dodał, że dotyczy to również wiary w Kościół: „jeśli Kościół w parafii ma być przeżywany jako prawdziwa wspólnota, to serdecznie zachęcam Was do tego, abyśmy zwrócili uwagę na codzienne budowanie naszych relacji z Bogiem i ludźmi”. Zasugerował, że „dobrym adwentowym postanowieniem byłoby zwrócenie uwagi na potrzebę budowania pokoju z bliskimi, sąsiadami, współparafianami i współpracownikami”.

Wskazał też na troskę o „niedzielną Eucharystię” także sposób jej celebrowania, bo – jak zaznaczył – „to właśnie w celebracji liturgii najpełniej urzeczywistnia się Kościół”.

Metropolita katowicki uwypuklił w końcu misyjną naturę Kościoła: „zachęcam, byśmy w tym roku duszpasterskim, gdy wyznajemy w sposób szczególny wiarę w Kościół, oddychali życiem Kościoła, dzielili się świadectwem i towarzyszyli ludziom w ich codzienności”.

Zaapelował do wiernych o wspólne budowanie Kościoła: „podejmujmy razem dzieło budowania Kościoła w parafii przez nasze wspólne zaangażowanie i ewangelizowanie”. Tym samym zachęcił, by również w ten sposób przygotować się do zbliżającego się jubileuszu 100-lecia Archidiecezji Katowickiej.

List pasterski Metropolity Katowickiego „Wierzę w Kościół Chrystusa” zostanie odczytany w II Niedzielę Adwentu w ramach homilii we wszystkich kościołach Archidiecezji Katowickiej.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama