107,6 FM

Szef MSZ nagrodził dominikański ośrodek na Ukrainie

Szef MSZ Zbigniew Rau wręczył w czwartek nagrodę "Pro Dignitate Humana" przedstawicielom Domu św. Marcina de Porres w Fastowie na Ukrainie, zajmującego się pomocą dzieciom z niepełnosprawnościami, sierotom i seniorom oraz zaangażowanego w pomoc humanitarną w Ukrainie.

W związku z trwającą inwazją rosyjską na Ukrainę, założony przez Ojców Dominikanów ośrodek udziela obecnie schronienia i pomocy uciekającym przed wojną.

Szef polskiej dyplomacji podczas uroczystości wręczenia nagrody podkreślił, że organizacja działa na rzecz poszanowania godności człowieka. Zaznaczył, że wielkie projekty często zaczynają się od działań małych i prostych. "Nie inaczej było w przypadku Domu św. Marcina, którego działalność rozpoczęła się od skromnych działań - zapewniono w niej opiekę dzieciom z niepełnosprawnościami oraz przygotowywano posiłki dla seniorów. Działania te jednoczyły lokalną społeczność i to stało się fundamentem do przekształcenie jej we wspólnotę ludzi żyjących nie obok siebie ale ze sobą i dla siebie" - podkreślił minister.

"Jestem przekonany, że więź, która łączy ludzi zaangażowanych we wsparcie potrzebującym pozwoliła na tak niezwykłą mobilizację pomocy teraz w czasie wojny. Od pierwszych chwil rosyjskiej agresji na Ukrainę Dom św Marcina zaangażował się w pomoc humanitarną, regularnie organizuje zbiórki na rzecz ofiar wojny oraz przekazuje pomoc zarówno na terenach objętych działaniami wojennymi jak i dla uchodźców wewnętrznych" - powiedział Rau.

Zaznaczył, że drugim filarem działalności Domu są wolontariusze, niosący pomoc humanitarną na terenach wyzwalanych spod rosyjskiej okupacji. Minister podkreślił, że tam sytuacja humanitarna jest w stanie krytycznym.

Rau mówił, że poszanowanie godności, pochylenie się nad każdym człowiekiem, szczególnie tym najsłabszym było od samego początku najważniejszą Misją Domu św. Marcina, a podczas wojny kwestia poszanowania godności nabrała dodatkowo znaczenia.

Minister zauważył, że zdarza się tak, że dana wspólnota zaczyna funkcjonować wokół jednostki, która swoją determinacją, charyzmą i energią potrafi przyciągnąć do siebie innych. "Takim dobrym duchem Domu św. Marcina de Porres jest bez wątpienia ojciec Michajło Romaniv" - zaznaczył, podkreślając, że pozostał on w Ukrainie zaangażowany w działania pomocowe.

Nagrodę z rąk ministra odebrali ojcowie Dominikanie: Jarosław Krawiec - wikariusz prowincjonalny Dominikanów w Ukrainie oraz przeor Adam Sulikowski.

Jarosław Krawiec dziękował za przyznane Domowi wyróżnienie; mówił, że to miejsce zaczęło się od niewielkiego domu- świetlicy, w którym pomagano dzieciom, ale przekształciło się w miejsce pomocy humanitarne i przystanek dla uciekających przed wojną ludzi. Dziękował założycielowi organizacji, który - jak zaznaczał o. Krawiec - pomaga z potrzeby serca i jest wzorem dla innych niosących pomoc.

Podkreślał, że najważniejsze dla nich jest bezpośrednie spotkanie z potrzebującymi. Mówił, że dla nich liczy się nie tylko materialna pomoc, ale właśnie obecność wokół nich innych ludzi.

Dom św. Marcina de Porres jest organizacją istniejącą od 2005 r. zajmującą się pomocą dzieciom z niepełnosprawnościami, dzieciom z rodzin wielodzietnych lub będących w trudnych sytuacjach życiowych, sierotom, a także samotnym i chorym osobom starszym.

Po rozpoczęciu wojny na Ukrainie Dom św. Marcina aktywnie zaangażował się w pomoc humanitarną. Organizacja regularnie organizuje zbiórki i przekazuje pomoc rzeczową (produkty spożywcze, leki, materiały szkolne dla dzieci itp.) zarówno na tereny objęte działaniami wojennymi, jak i dla uchodźców wewnętrznych. Organizacja zaangażowana jest również w pomoc tym, którzy na skutek działań wojennych utracili swoje domy, m.in. zorganizowano budowę domów kontenerowych. Wolontariusze Centrum zaangażowani są także w odbudowę domów zniszczonych podczas rosyjskich ataków. Najnowszą inicjatywą Domu jest zbiórka funduszy na zakup piecyków, które będą przekazywane najbardziej potrzebującym osobom.

Dom św. Marcina współpracuje z licznymi organizacjami pomocowymi, a także z polską Rządową Agencją Rezerw Strategicznych i od wielu lat z Ambasadą RP w Kijowie. Domem św. Marcina kieruje dominikanin o. Michajło Romaniv.

Nagroda "Pro Dignitate Humana" przyznawana jest przez ministra spraw zagranicznych osobie lub organizacji pozarządowej za bezkompromisowe działania w obronie praw osób prześladowanych i narażonych na represje oraz niezłomną postawę w obronie praw jednostki i poszanowania godności ludzkiej.

OGLĄDAJ relację na bieżąco: Atak Rosji na Ukrainę

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama