107,6 FM

Gliwice. Msza św. dziękczynna za posługę bp. Jana Kopca

Byłeś pojętnym uczniem w szkole Słowa ‒ mówił abp Wiktor Skworc w katedrze gliwickiej. Metropolita katowicki wygłosił homilię podczas Mszy św. dziękczynnej za posługę biskupa Jana Kopca dla diecezji gliwickiej oraz metropolii górnośląskiej. W czasie homilii dotarła informacja o śmierci papieża-seniora Benedykta XVI.

Abp Skworc zauważył, że rok 2022 jest dla kościelnej metropolii górnośląskiej rokiem rocznic i jubileuszy. Przypomniał, że 25 marca 1992 r. zostały ogłoszone papieskie decyzje; została utworzona m.in. metropolia górnośląska i diecezja gliwicka. Jak dodał, kończący się rok był dla drugiego biskupa gliwickiego, Jana Kopca, rokiem jubileuszy i rocznic. 18 grudnia br. ukończył 75 rok życia przez co spełnił warunek umożliwiający zwrócenie się do Papieża o zwolnienie z urzędu biskupa diecezjalnego.

W mijającym roku dziękował też Bogu za 50-lecie posługi kapłańskiej. Z kolei 6 stycznia 2023 r. przypadnie 30-ta rocznica święceń biskupich, które bp Jan przyjął w bazylice św. Piotra. Jako hasło biskupiej posługi wybrał słowa: Crux Christi – spes nostra, wskazując, że jedynie krzyż Chrystusa może być naszą nadzieją ostateczną.

Metropolita katowicki wskazywał, że w roku 2011 papież Benedykt XVI powierzył biskupowi Janowi urząd biskupa diecezjalnego w diecezji gliwickiej, wchodzącej w skład metropolii górnośląskiej. ‒ Weszliśmy w jej struktury w tym samym roku; bp Jan wędrując z Opola do Gliwic a ja z Tarnowa do Katowic ‒ mówił. Przypomniał budujące relacje pielgrzymki duchowieństwa i wiernych do metropolitalnych sanktuariów, jak i metropolitalną, wspólnotową refleksję nad problemami społecznymi Górnego Śląska.

Jak zaznaczył abp Skworc, pierwszorzędną spajającą wartością była metropolitalna modlitwa w katedrach katowickiej i gliwickiej, a także w maryjnych sanktuariach przy okazji tradycyjnych pielgrzymek do Matki Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich i do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

Podkreślał, że bp Jan Kopiec jako biskup diecezjalny w Gliwicach kierował dziełem umacniania tej młodej struktury Kościoła (1992), jaką była diecezja gliwicka, kontynuując dzieło swego poprzednika. Wyrazem umocnienia tożsamości i świadomości diecezjalnej był I Synod Diecezji Gliwickiej. – Jest naszą nie tyle powinnością, ile potrzebą serca, aby biskupowi Janowi serdecznie podziękować za lata wiernej służby Kościołowi na Górnym Śląsku w ramach jego dwóch diecezjalnych struktur – opolskiej i gliwickiej – powiedział.

Zwracając się do Jubilata, hierarcha dziękował mu za współpracę w wielu ważnych dla Górnego Śląska sprawach. – I za codzienną duszpasterską pracę oraz zwyczajny trud administrowania i zarządzania. I za dobre, wspierające i życzliwe sąsiedztwo – dodawał.

Zwrócił uwagę na znaczenie wspólnej pracy w Grupie Kontaktowej Episkopatów Niemiec i Polski. Wspomniał uroczystości w Gliwicach z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podkreślał też pokaźny dorobek naukowy bpa Kopca, a także bogactwo dorobku kaznodziejskiego. – Więc już nie tylko badałeś historię, ale i ją tworzyłeś poprzez eklezjalne fakty i codzienną posługę – mówił.

Arcybiskup Skworc życzył biskupowi gliwickiemu, by w małych rzeczach znajdywał radość, ze spokojem i wewnętrzną pogodą patrzył na wszystko, co zewnętrzne, na sytuacje w Kościele i świecie, na synodalne meandry i wojskowe manewry z przekonaniem, że Bóg jest Panem historii. – Niech radość jubileuszowego świętowania towarzyszy Ci po najdłuższe lata, przeżywane z Bożym błogosławieństwem w zdrowiu, pokoju i bezpieczeństwie, we wspólnocie naszego górnośląskiego Kościoła, katowickiej metropolii – powiedział.

Jubilata nazwał „pojętnym uczniem w szkole Słowa, które stało się Ciałem”. – Idąc z Bytomia-Szombierek za głosem powołania „zużyłeś” swoje życie namaszczony przez Ducha Świętego w postawie pro-egzystencji, w służbie Ewangelii Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła – podkreślił.

W ostatni dzień roku w gliwickiej katedrze biskup Jan Kopiec przewodniczył Mszy świętej, która była metropolitalnym dziękczynieniem za jego posługę dla diecezji gliwickiej oraz metropolii górnośląskiej. W liturgii uczestniczyli biskupi z Katowic, Opola oraz Częstochowy. W czasie homilii, którą wygłosił arcybiskup Wiktor Skworc, dotarła informacja o śmierci papieża-seniora Benedykta XVI.

 

 

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama