107,6 FM

Katowice. Wyświęcono czterech nowych diakonów

– Idźcie konsekwentnie i wytrwale za Nim przez wszystkie dni - powiedział abp Wiktor Skworc w homilii podczas Mszy z udzieleniem święceń diakonatu sprawowanej w Katedrze Chrystusa Króla. Eucharystię koncelebrowali księża przełożeni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, proboszczowie i duszpasterze parafii pochodzenia wyświęconych dziś diakonów.

W homilii abp Skworc odwołując się do Księgi Proroka Izajasza zachęcił kandydatów do święceń diakonatu do pracy nad sobą: „otwarcia serca na bliźnich i do charytatywnego działania, do podawania chleba i karmienia przygnębionej duszy”. – W tej działalności macie się niejako specjalizować, bo „jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną”, wówczas twoje światło zabłyśnie w ciemnościach – mówił.

Nawiązał do Psalmu Responsoryjnego (Ps 86): „Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy”. Dostrzegł w nich „ważną umiejętność (…) dla braci, którzy podjęli decyzję, aby wstąpić na pierwszy próg Chrystusowego kapłaństwa i przy pełnej aprobacie Kościoła przyjąć dziś święcenia diakonatu”.

Mówił im o Bożej pomocy i nadziei: „nikt w tej katedrze nie wzywa dziś Bożej pomocy bardziej i nikt nie lokuje swojej nadziei w Bogu bardziej niż wy”. – Wyczuwalna jest intensywność waszej modlitwy, gdy swoimi czynicie słowa psalmisty: „Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby” – zaznaczył. Przy tym zapewnił ich, że wszyscy uczestnicy liturgii w pełni identyfikują się z ich modlitwą i proszą Boga o jej wysłuchanie.

Wskazał też na słowa Jezusa „Pójdź za Mną” z dzisiejszej Ewangelii, które – jak zauważył – skierowane są już nie do celnika imieniem Lewi, ale do kandydatów do święceń. – Jak ewangeliczny celnik zostawiacie wszystko, poszliście za Nim i za Nim idźcie. Jesteście na drodze naśladowania! Idźcie konsekwentnie i wytrwale za Nim przez wszystkie dni i lata – zauważył abp Skworc.

Zwrócił uwagę na bogactwo liturgii święceń i składane dziś przyrzeczenia: modlitwy, posłuszeństwa i celibatu – zobowiązania fundamentalne dla przyjmujących święcenia kapłańskie w Kościele rzymskokatolickim.

Podkreślił też, że „jedną z ważnych współczesnych potrzeb jest potrzeba wysłuchania”. – Wielu ludzi czuje się niewysłuchanych, a przez to zmarginalizowanych w społeczeństwie, a nawet w Kościele. Jako diakoni, a potem prezbiterzy, winniście to zmieniać; winniście wysłuchiwać i działać w myśl zasady: „Mój czas jest waszym czasem”.

Kandydatom do święceń diakonatu życzył, by „Pan ich prowadził ku następnemu stopniu sakramentu kapłaństwa; ku świętości. – Pozostań diakonem: sługą wszystkich, sługą Boga i człowieka – spuentował.

Podczas Eucharystii sprawowanej w Katedrze Chrystusa Króla pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca święcenia diakonatu przyjęło czterech alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Mszę koncelebrowali księża przełożeni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, proboszczowie i duszpasterze parafii pochodzenia wyświęconych dziś diakonów.

 

 

 

 

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama