107,6 FM

Śląskie. Urząd Marszałkowski i Koleje Śląskie zamawiają 25 pociągów

Przetargi dotyczące zamówienia łącznie 25 pociągów dla Kolei Śląskich ogłosiły samorząd woj. śląskiego oraz sam przewoźnik. W prawie opcji zamówienia mogą zostać zwiększone łącznie do 35 pociągów.

Ogłoszenie przetargowe Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego na 22 elektryczne zespoły trakcyjne (i osiem kolejnych w prawie opcji) wraz ze świadczeniem usług serwisowych opublikowano w poniedziałek w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej.

Zamówienie podstawowe obejmuje 22 nowe elektryczne zespoły trakcyjne i świadczenie usług serwisowych do końca 2035 r. Prawo opcji dotyczy dostawy kolejnych 8 pociągów tego samego typu, a także przedłużenie usług serwisowych do wykonania drugiej naprawy poziomu P4 (co 1 mln km, co 8 lat) – nie dłużej niż do końca 2043 r.

Pierwszy pociąg z zamówienia podstawowego ma zostać dostarczony do połowy 2026 r., a kolejne - po dwa w kolejnych miesiącach.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia chodzi o czteroczłonowe zespoły trakcyjne (zarówno w zamówieniu podstawowym, jak i w prawie opcji) o prędkości eksploatacyjnej 160 km/h z co najmniej 186 miejscami siedzącymi i łącznej liczbie miejsc co najmniej 390. Przewidziano po osiem drzwi na każdą stronę pociągu.

Termin składania ofert w przetargu urzędu marszałkowskiego to 4 maja.

Kryteriami oceny ofert będą: cena (60 proc., w tym cena dostawy 45 proc. i cena usług serwisowych 15 proc.), współczynniki efektywności energetycznej ruchowej i postojowej (łącznie 25 proc.), masa służbowa pociągu (5 proc.), określone kary umowne (5 proc.) i zastosowanie technologii SiC w przetwornicach (5 proc.).

Zamówienie ma być współfinansowane środkami programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-27 (w działaniu pod nazwą: Regionalny tabor kolejowy).

Równoległy przetarg Kolei Śląskich dotyczy trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych o takich samych parametrach (i dwóch kolejnych w prawie opcji) wraz ze świadczeniem usług serwisowych do wykonania pierwszej naprawy poziomu P4. Opcja - poza dwoma pociągami - może dotyczyć wydłużenia usług serwisowych do drugiej naprawy P4.

Pierwsze dwa pociągi w tym zamówieniu powinny zostać dostarczone nie później, niż w dwa lata od podpisania umowy (chyba, że wykonawca zaoferuje krótszy termin), a pozostały, nie później niż w 25 miesięcy od podpisania umowy (lub krótszy termin).

Kryteria oceny ofert w przetargu Kolei Śląskich to: cena (70 proc.),termin dostawy (20 proc.), masa służbowa pociągu (5 proc.) i określone kary umowne (5 proc.). Koleje Śląskie nie zamierzają przy tym zamówieniu korzystać z Funduszy Europejskich. Termin składania ofert ustalono na 28 kwietnia br.

Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego. Obecnie na kilkunastu liniach w regionie przewożą ponad 20 mln pasażerów rocznie. Tabor przewoźnika liczy ok. 65 pociągów. Większość z nich kupiono przy wsparciu Funduszy Europejskich.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama