107,6 FM

Zbawiciel czy wichrzyciel? Decydujemy sami

Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? J 11,47

J 11, 45-57

Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił.

Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: «Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród». Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród».

Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić.

Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami.

A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: «Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?»

Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, by można było Go pojmać.

Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków?  
J 11,47

 

Można się łudzić, że gdyby Bóg spełniał nasze prośby, dokonywał kolejnych spektakularnych cudów, wówczas w końcu wojujący z Nim daliby się przekonać, a niezdecydowani utwierdziliby się w wierze. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak bardzo się różnimy między sobą w postrzeganiu faktów czy ocenie postępowania innych. Dla jednych wskrzeszenie Łazarza było wydarzeniem budzącym wiarę. Dla arcykapłanów i faryzeuszy stało się pretekstem, by Jezusa zabić. Okazuje się, że ostatecznie to my interpretujemy wydarzenia i nadajemy im znaczenie dla naszej relacji z Bogiem. I odkrywamy w Jezusie albo Zbawiciela, albo wichrzyciela, którego działanie odbiera nam kontrolę nad rzeczywistością.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..