107,6 FM

Apel Rady Episkopatu: W imię fałszywego patriotyzmu nie wolno wzbudzać niechęci wobec przybyszów

Nie można w imię fałszywie rozumianego patriotyzmu wzbudzać lęku i wrogości wobec przybyszów, zwłaszcza z powodu ich statusu, religii lub pochodzenia - przestrzega Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Sposobów mądrej i solidarnej gościnności nie ma potrzeby czynić przedmiotem referendalnych rozstrzygnięć - zaznacza Rada w przekazanym KAI komunikacie ws. debaty o migrantach i uchodźcach.

Zdaniem Rady w Polsce powinny zostać podjęte próby wypracowania odpowiedzi na nowe, ale już poważnie obecne wyzwania. Chodzi o regulacje, które obejmowałyby takie zagadnienia jak: zasady polityki migracyjnej, ochrona praw pracowniczych migrantów zarobkowych, wprowadzenie realnych mechanizmów integracji (również w celu uniknięcia zjawisk gettoizacji). Należy też wypracować rozwiązania na rzecz objęcia wszystkich dzieci migrantów systemem oświaty, sfinansowania programów nauki języka polskiego, zapewnienia godnej pomocy socjalnej przebywającym w Polsce osobom w postępowaniach o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Odnosząc się do debaty wokół tematyki migracyjnej, rada apeluje do wszystkich jej uczestników, polityków, publicystów i mediów o rzetelne i odpowiedzialne, zgodne z faktami i wolne od ideologii prezentowanie sytuacji uchodźców i migrantów w Polsce i Unii Europejskiej.

“Stanowczo przestrzegamy przed ich instrumentalnym wykorzystywaniem do rozgrywek politycznych oraz kształtowaniem postaw ksenofobicznych. Takie działania są nie do pogodzenia z chrześcijańskim nauczaniem” - stwierdza komunikat, który podpisał przewodniczący Rady bp Krzysztof Zadarko.

W dokumencie stwierdza się, że przed Polską stoją poważne i pilne wyzwania migracyjne oraz, że tendencje demograficzne i reguły gospodarki już skłoniły instytucje państwowe do przyjmowania obcokrajowców poszukujących pracy. “Wymaga to roztropnego namysłu – opartego o fakty i naukową wiedzę, nie zaś o emocje, podsycane przekazami medialnymi i politycznymi” - czytamy w komunikacie.

Zwraca się uwagę, że do najpilniejszych wyzwań należy przybycie uchodźców wojennych z Ukrainy, imigrantów zarobkowych z różnych regionów świata, ale także rozwiązanie humanitarnego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Rada zaznacza przy tym, że kryzys na tej granicy stał się “dla części szukających godnego życia przybyszów śmiertelną pułapką”.

W komunikacie wskazano też, że wszyscy potrzebujemy lepiej zrozumieć mechanizmy migracyjne i przygotować się na życie w świecie kulturowo zróżnicowanym, również po to, aby uniknąć związanych z tym ewentualnych zagrożeń.

“Prosimy, aby w poszukiwaniu rozwiązań skomplikowanych problemów migracyjnych, kierować się nade wszystko postawami otwartości, szacunku wobec migrantów i uchodźców oraz szeroko rozumianego dobra wspólnego” - apeluje Rada. Zaznacza przy tym iż wiąże się to “z gotowością do wykraczania poza perspektywę tylko narodową, natomiast przybyszów zobowiązuje do szacunku do naszej kultury, religii, prawa i zasad bezpieczeństwa”.

W komunikacie przypomina się, że Kościół powszechny podkreśla niezbywalne prawo każdego człowieka do migracji i poszukiwania lepszego miejsca do życia oraz, że z prawa tego korzystały z tego przez wieki pokolenia Polaków. “Nie można ulegać pokusie, by w imię fałszywie rozumianego patriotyzmu czy politycznych kalkulacji rozbudzać lęk, wrogość czy niechęć w stosunku do przybyszów, zwłaszcza z powodu ich statusu, religii lub pochodzenia” - czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że oczywistym obowiązkiem odpowiednich instytucji jest zapobieganie potencjalnym zagrożeniom wynikającym z nielegalnego przekraczania granic państwowych. Nie można jednak stygmatyzować przybyszów, dokonując krzywdzących uogólnień w rodzaju „każdy uchodźca czy imigrant to potencjalny terrorysta”.

Rada przypomina też, że przyjęcie uchodźców i migrantów, ich ochrona, stwarzanie szans do rozwoju oraz integracja społeczna poprzez struktury duszpasterskie, są istotnymi zadaniami w ramach posługi parafialnej.

“W historii Kościoła była to zawsze okazja, aby obcym głosić Ewangelię nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem” - stwierdza na zakończenie Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

 

« 1 »
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama