107,6 FM

Region. Związkowcy z JSW odwołali demonstrację w Warszawie

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), domagający się wypłacenia załodze ponad 300-milionowej nagrody pieniężnej, odwołali zaplanowaną pierwotnie na 29 września manifestację w Warszawie. Mediatorem w toczącym się w spółce sporze zbiorowym będzie wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły.

"Ze względu na zaufanie, jakim darzymy jego osobę, odwołaliśmy demonstrację planowaną na dzień 29 września 2023. Ustaliliśmy również, że w najbliższym możliwym terminie odbędzie się spotkanie mediacyjne" - poinformowali związkowcy.

W piątek wiceminister Marek Wesoły spotkał się z zarządem i związkowcami z JSW. "Po wysłuchaniu argumentacji stron, pan minister, widząc możliwość zakończenia sporu zbiorowego w drodze dialogu zmierzającego do porozumienia się stron, oświadczył, że podejmie się roli mediatora w toczącym się sporze" - napisano w opublikowanej w sobotę przez związkowców notatce ze spotkania.

Swoje zaangażowanie zmierzające do zakończenia sporu w JSW wiceminister Marek Wesoły potwierdził wpisem w portalu społecznościowym. "Podjąłem się roli mediatora, w wyniku czego organizacje związkowe przyjęły chęć prowadzenia dialogu oraz odwołały manifestacje zaplanowane na dnia 29 września w Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych" - napisał.

1 sierpnia działające w JSW reprezentatywne związki zawodowe (Solidarność, Federacja Związków Zawodowych Górników JSW i Kadra) wszczęły spór zbiorowy, domagając się wypłacenia pracownikom spółki 15 proc. netto wartości kwoty przeznaczonej na tzw. składkę solidarnościową, czyli nałożony na jastrzębską spółkę podatek od nadzwyczajnych zysków z wydobycia węgla i produkcji koksu w 2022 r.

W sierpniu JSW oszacowała swoje zobowiązania z tytułu składki solidarnościowej na 1,6 mld zł, zaś koszt wnioskowanej przez związkowców nagrody wyliczono - jak podaje strona społeczna - łącznie z kosztami pracodawcy na 302 mln zł. Podczas kolejnych spotkań związki podtrzymały postulat wypłaty nagrody, natomiast zarząd spółki konsekwentnie odrzuca taki postulat, sygnalizuje natomiast możliwość rozmów o ewentualnej premii dla załogi po trzecim kwartale.

Wobec fiaska niedawnych rozmów, związkowcy zażądali powołania mediatora w sporze i potwierdzili termin manifestacji w Warszawie. Piątkowa wizyta wiceministra Wesołego przyniosła jednak - jak oceniają związki - "zwrot w sprawie trwającego sporu zbiorowego" i odwołanie demonstracji.

"Jak sami wiecie, działamy skutecznie i możecie mieć pewność, że sprawę doprowadzimy do końca, bez krzyków i przepychanek, do jakich próbują nas przyzwyczaić niektórzy działacze związkowi z mikrozwiązków" - napisali do załogi na Facebooku przedstawiciele reprezentatywnych związków JSW.

21 lipca br. ponad 21-tys. załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzymała już nagrodę motywacyjną w wysokości od 7,5 do 11,5 tys. zł brutto dla pracownika. Na nagrody spółka przeznaczyła ok. 230 mln zł brutto. Wypłata była konsekwencją zawartego w lutym br. porozumienia płacowego, w którym ustalono, m.in. iż wynagrodzenia pracowników JSW rosną w tym roku średnio o 15,4 proc. Ustalono wówczas także, że po ocenie wyników osiągniętych przez spółkę w pierwszym półroczu, podjęte będą rozmowy o wypłacie dodatkowego świadczenia, co nastąpiło w lipcu.

W pierwszym półroczu br. Grupa JSW wypracowała ponad 2 mld zł zysku netto, przy przychodach mniejszych o ponad 21 proc. Na spadek przychodów wpłynęły głównie niższe o 28,5 proc. średnie ceny koksu i niższe o 25 proc. ceny węgla koksowego. W samym drugim kwartale br. zysk netto JSW wyniósł ok. 0,8 mld zł, a EBITDA Grupy ponad 1,3 mld zł. W drugim kwartale kopalnie JSW wyprodukowały ponad 3,3 mln ton węgla, o 1,9 proc. mniej niż w poprzednim kwartale.

Grupa kapitałowa JSW zatrudnia obecnie ponad 30,8 tys. pracowników, z czego przeszło 21,1 tys. osób to pracownicy samej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama