107,6 FM

XIX-wieczny „Apostoł Ameryki” ks. Isaac Hecker bliżej wyniesienia na ołtarze

Zebrani w Baltimore 14 listopada na swym dorocznym zjeździe biskupi amerykańscy przytłaczającą większością głosów (230 za, 7 przeciw i 2 wstrzymujące się) postanowili przyspieszyć sprawę beatyfikacji ks. Isaaca T. Heckera. Bywa on nazywany „Apostołem (XIX-wiecznej) Ameryki”. Arcybiskup Nowego Jorku kard. Timothy Dolan uważa, iż życie tego sługi Bożego z jednej strony przypomina „klasyczną historię amerykańską”, z drugiej zaś odznaczało się „niestrudzonym wysiłkiem w głoszeniu Słowa Bożego”.

Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2008, a obecne jego ożywienie oznacza upublicznienie w całym kraju, zwłaszcza w archidiecezji nowojorskiej, różnych materiałów nt. wiary i życia tego kapłana, które – według kardynała Dolana – „mają w sobie siłę, aby nas inspirować” . Chodzi także o głębsze zbadanie dokumentów dotyczących życia tego kapłana.

Zycie ks. Isaaca Thomasa Heckera przypomina „klasyczną historię amerykańską” w tym sensie, że urodził się on 18 grudnia 1819 w Nowym Jorku w ubogiej rodzinie przybyłych z Niemiec metodystów. Jego ojciec John Jonas był blacharzem, a on sam rozpoczął pracę0 jako goniec w firmie z artykułami spożywczymi. Duży wpływ na przyszłego kandydata na ołtarze wywarła jego matka Caroline, która wychowywała czworo swoich dzieci w wierze swego Kościoła. Młody Isaac najpierw próbował działać w Partii Demokratycznej, walcząc o prawa biednych emigrantów. Jednocześnie poczuł w sobie powołanie do służby Bożej. Według strony internetowej założonego przezeń Towarzystwa Misjonarzy św. Pawła Apostoła, w 1843 Hecker przeżył widzenie nieba „z jego pełnią światła i radości i z obecnymi tam aniołami”.

Następnie przeniósł się on do Bostonu, gdzie przez pewien czas jego przewodnikiem duchowym był anglikański filozof Orestes Brownson. Pod jego wpływem postanowił zostać duchownym. Wtedy też po raz pierwszy pojawiła się u niego myśl o przejściu na wiarę katolicką. Uzyskał audiencję u ówczesnego katolickiego arcybiskupa Nowego Jorku Johna Hughesa (1797-1864), po czym 2 sierpnia  1844 ochrzcił go w Nowym Jorku miejscowy biskup pomocniczy John Mc Closkey (1810-65).

Aby działać misyjnie w swym kraju, młody konwertyta wybrał zgromadzenie redemptorystów, w którym przyjął 23 października 1849 święcenia kapłańskie. Jeździł po Stanach Zjednoczonych jako rekolekcjonista i kaznodzieja w wielu parafiach. Myśląc o nawróceniu protestantów na katolicyzm wydał w 1855 książkę „Questions of the Soul” (Pytania  duszy), opartą na jego osobistych doświadczeniach i przemyśleniach.

 Aby jeszcze skuteczniej działać jako misjonarz ks. Hecker postanowił założyć nowy zakon, na co udzielił mu zezwolenia bł. Pius IX, zwalniając go jednocześnie ze ślubów zakonnych u  redemptorystów. Tak oto w 1865 w archidiecezji nowojorskiej powstało nowe zgromadzenie pod nazwa Księża Misjonarze Św. Pawła Apostoła. W tym samym roku założyciel zaczął wydawać czasopismo „The Catholic World” (Świat Katolicki) i założył Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. W 1869 wziął udział w obradach Soboru Watykańskiego I jako doradca teologiczny bp. Jamesa Gibbonsa z Karoliny Północnej. Po powrocie do kraju stwierdzono u niego w 1870 chroniczną białaczkę, co poważnie ograniczyło jego posługę. Wyjechał więc jeszcze raz do Europy, tym razem na leczenie, skąd wrócił w 1875 r. Do końca życia był gorliwym ewangelizatorem. Zmarł 22 grudnia 1888 w domu swego zgromadzenia na Manhattanie w Nowym Jorku.

Obecnie Towarzystwo Misjonarzy św. Pawła Apostoła (Societas Sacerdotum Missionariorum a Sancto Paulo Apostolo - CSP), liczy ok. 200 członków: kapłanów i braci zakonnych. Działają oni w 17 domach zakonnych i parafiach w USA oraz w Rzymie, posługując tam diasporze amerykańskiej.

« 1 »
DO POBRANIA: |

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama