107,6 FM

Parlament Europejski przyjął budżet Unii Europejskiej na 2024 rok

W czwartek, na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu, Parlament Europejski przyjął budżet Unii Europejskiej na 2024 rok, który ostatecznie wynosi 189,4 mld euro. Oznacza to wzrost o około 2,8 mld euro w porównaniu z budżetem na rok 2023.

W ramach porozumienia z państwami członkowskimi, osiągniętego 11 listopada, Parlament uzyskał dodatkowe 666,5 mln euro na swoje priorytety - oprócz tego, co Komisja początkowo proponowała w projekcie budżetu.

Posłowie do PE zwiększyli finansowanie programów i polityk kluczowych dla przeciwdziałania konsekwencjom wojny na Ukrainie i wyzwaniom o charakterze globalnym oraz wspierania młodych ludzi, w tym młodych rolników. Zwiększono także finansowanie programów przyczyniających się do ożywienia gospodarczego po pandemii Covid-19, zwalczania antysemityzmu, a także wzmacniania wysiłków na rzecz zielonej transformacji, zgodnie z priorytetami Parlamentu.

Podwyżki uchwalone przez deputowanych do Parlamentu Europejskiego obejmują 250 mln euro na pomoc humanitarną, 150 mln euro na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej - program Global Europe, 85 mln euro na program "Horyzont Europa", 30 mln euro na infrastrukturę transportową (instrument "Łącząc Europę"), 60 euro mln euro na Erasmus+, 20 mln euro na LIFE, 20 mln euro dla młodych rolników, 10 mln euro na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności i 10 mln euro na mobilność wojskową.

Budżet na rok 2024 został przyjęty większością 519 głosów do 79, przy 30 głosach wstrzymujących się. Rada zatwierdziła porozumienie już 20 listopada.

Po osiągnięciu konsensusu w sprawie budżetu europosłowie oczekują, że do końca br. zostanie osiągnięte w Radzie porozumienie w sprawie średniookresowej rewizji długoterminowego budżetu UE (WRF, Wieloletnie Ramy Finansowe). Umożliwi to na początku 2024 roku przyznanie znacznych dodatkowych przydziałów w ramach budżetu korygującego, który zostanie zaproponowany przez Komisję.

Planowane uzupełnienie WRF ma na celu zapewnienie średnioterminowego wsparcia Ukrainie, zwiększenie elastyczności i zdolności do reagowania kryzysowego, a także wzmocnienie strategicznej autonomii UE w 2024 roku oraz jej wysiłków w obszarach takich jak migracja i polityka zewnętrzna.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy