107,6 FM

Zmarł ks. Jacek Nowak

Był emerytowanym proboszczem parafii św. Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu.

Ks. Jacek Nowak zmarł 20 listopada 2023 r. w wieku 67 lat i w 42. roku kapłaństwa. 

Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę, 25 listopada br. o godzinie 13.00 w Parafii Matki Bożej Różańcowej w Zabłociu k. Strumienia (diec. bielsko-żywiecka).

Ks. Nowak urodził się 22 czerwca 1956 roku w Świętochłowicach jako syn Stefana i Kazimiery (z d. Mierzwa). Ochrzczony został 12 sierpnia 1956 roku w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudniku nad Sanem. Do roku 1957 jego rodzina mieszkała w Bytomiu, a następnie przeprowadziła się do Katowic-Ochojca. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego. Pierwszy raz do Komunii Świętej przystąpił w Parafii Świętego Jacka w Katowicach. Tam także, 13 września 1968 roku, przyjął sakrament bierzmowania. Od drugiej klasy szkoły podstawowej, przez ponad 10 lat był ministrantem. 

W 1975 roku, po zdaniu egzaminu dojrzałości, wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, w którym rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. Pięć lat później śląskie seminarium zostało przeniesione do Katowic. W czasie formacji seminaryjnej podjął pracę w Przedsiębiorstwie Polmozbyt w Katowicach.

Święcenia diakonatu otrzymał 8 marca 1981 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach z rąk biskupa Herberta Bednorza, który też, 8 kwietnia 1982 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, udzielił mu święceń prezbiteratu.

Pierwszą placówką, do której został posłany 15 maja 1982 roku, była Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie, gdzie pełnił posługę wikariusza. Dnia 19 sierpnia 1982 roku został skierowany do Parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi  w Katowicach-Brynowie z przeznaczeniem do posługi w tymczasowej kaplicy na osiedlu Wodospady, gdzie miał powstać nowy kościół. Po utworzeniu przy kaplicy Parafii Świętej Rodziny i Świętego Maksymiliana Kolbego w Katowicach-Brynowie został w niej mianowany wikariuszem. W 1987 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień magistra teologii. Pracę magisterską napisał na temat: „Praca zawodowa a apostolstwo”.

Posługę wikariusza pełnił w następujących parafiach: Świętej Barbary w Strumieniu (1986-1989), Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Boronowie (1989-1990), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim (1990-1992), gdzie katechizował w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy Szkole nr 7, Liceum Ogólnokształcącym nr 1, Liceum Zawodowym oraz Zasadniczej Szkole Rolniczej w Wodzisławiu Śląskim; później posługiwał w Parafii Świętego Jerzego w Mszanie (1992-1994), gdzie był katechetą w szkole zawodowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Od dnia 29 sierpnia 1994 roku podjął posługę kapelana w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na terenie Parafii Świętego Krzysztofa w Tychach. W tym czasie mieszkał w Parafii Świętego Maksymiliana w Tychach. Następnie został posłany do Parafii Bożego Ciała w Kończycach, gdzie posługiwał jako wikariusz, ucząc także katechezy w Szkole Podstawowej nr 35 oraz w Liceum Sztuk Plastycznych. 

Dnia 1 sierpnia 1998 roku został mianowany administratorem Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Kalwarii Pszowskiej, a rok później proboszczem tejże parafii. W tym czasie katechizował w Szkole Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach. Powierzono mu także duszpasterstwo nauczycieli w dekanacie Pszów.

W 2010 roku został proboszczem Parafii Świętego Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu, pełnił tę posługę dwa lata. Czas emerytury spędził na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama